Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych w M-GOPS w Oleszycach

Ogłoszenie o naborze

 

Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej

W   O L E S Z Y C A C H

 

ogłasza nabór

 

kandydatów na stanowisko

 

referent ds. świadczeń rodzinnych  w M-GOPS w Oleszycach

 

 

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe,ekonomiczne umożliwiające  wykonywania zadań  na stanowisku  stosownie  do jego opisu.,staż pracy przynajmniej  pół roku na  w/w stanowisku

 

Wymagania dodatkowe:

   - posiada  dobrą znajomość obsługi  komputera

   -  dobra znajomość      programu ds. świadczeń rodzinnych- AMAZIS

   -jest osoba komunikatywną, nie była karana   za przestępstwa popełnione umyślnie ,

   - zamieszkuje na ternie gminy Oleszyce,

   -cieszy się  nieposzlakowaną  opinią.

 

 

Ponadto kandydata powinna cechować (wyszczególnić cechy oczekiwane od kandydata)  -  np.:

kreatywność i umiejętności organizacyjne,

wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej,

znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych.

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem:

 

 - ustalanie prawa  do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych  i prowadzenie  dokumentacji 

    związanej   z wypłatą świadczeń   rodzinnych i opiekuńczych,

-  obsługi systemu informatycznego  oraz urządzeń  wchodzących w jego skład służących do

  przetwarzania danych  osobowych  z zakresu świadczeń  rodzinnych,

  

Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem, które powinna zawierać oferta*):

list motywacyjny,

życiorys (CV) uwzględniający zwłaszcza szczegółowy przebieg pracy zawodowej,

odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających staż pracy,

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych  i pełnej zdolności do czynności prawnych,

oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,

W liście motywacyjnym i CV należy zawrzeć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko :  referent   ds. świadczeń rodzinnych „ w terminie do dnia    22.08 2006  r na adres:

Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej   w Oleszycach ,ul. Mickiewicza 12

37-630 Oleszyce.

 

Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu,  tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 1530.
Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1.

 

*)  Uwaga:

niepotrzebne dokumenty dla stanowiska,

którego dotyczy konkurs należy pominąć

 

 

                                         

                                                                                           Kierownik

                                                                              Miejsko-Gminnego Ośrodka

                                                                                       Pomocy Społecznej

                                                                                          Danuta Dziadura

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 29 września 2020r. 20:10:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.