Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach

 

I.        Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:

 1. wykształcenie wyższe bibliotekarskie, wyższe zawodowe bibliotekarskie lub studium bibliotekarskie,
 2. minimum 5 letni staż pracy - ze szczególnym uwzględnieniem pracy w instytucjach kultury lub oświaty,
 3. nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 4. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 5.  posiada zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska dyrektora.

 

II. Oferta kandydata powinna zawierać:

 1. zgłoszenie przystąpienia do konkursu,
 2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 3. pisemną ofertę wraz z koncepcją, programem działania i planem działalności (plan finansowy) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach na najbliższe 4 lata,
 4. poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia i innych kwalifikacji zawodowych oraz odbycie szkoleń, kursów,
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska dyrektora,
 6. życiorys i przebieg pracy zawodowej potwierdzony uwierzytelnionymi świadectwami pracy,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

III.            Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach” w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, na adres Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce lub osobiści w sekretariacie Urzędu.

IV.          Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce  w ciągu 14 dni po upływie terminu składania dokumentów przez kandydatów.

V.            O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

VI.          Niezbędnych informacji na temat warunków organizacyjno-finansowych udziela Sekretarz Miasta i Gminy – Urząd Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1.

 

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Oleszyce

        mgr Maria Janowska – Placek

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 29 września 2020r. 19:46:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.