XML

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ew. 2279 w m. Zabiała

Oleszyce dnia 2005-06-08

BGP-341/7/2005

 

 

  

    OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA           PRZETARGOWEGO

 

 

  

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce informuje , że postępowanie przetargowe prowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego na zadaniu pn :

 

" Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ew. 2279 w m. Zabiała. "

 

zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie

 

     Postępowanie przetargowe zostało unieważnione wobec przesłanek Art. 93 ust. 1 pkt.7

„postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowyw sprawie zamówienia publicznego”.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -