Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Rejestr uchwał Rady Miejskiej - rok 2003

Rejestr uchwał Rady Miejskiej

Rok 2003

 

 

Nr. Protokołu

i data sesji Rady

 

Nr. uchwały

 

Treść uchwały

 

Nazwa komórki organizacyjnej lub osoby, które przedłożyły projekt uchwały i dysponują informacją na ich temat

 

IV

z dnia

10.02.2003

 

 

IV/38/03

W sprawie powołania Sekretarza Miasta i Gminy

 

Sekretarz MiG Jolanta Habało-Zaniewicz

IV

z dnia

10.02.2003

 

 

IV/39/03

 

W sprawie  zarządzenia wyborów sołtysów, podsołtysa i członków rad sołeckich oraz ustalenia terminów zebrań wiejskich na których będą dokonane wybory

Sekretarz MiG

             Jolanta Habało Zaniewicz

IV

z dnia

10.02.2003

 

IV/40/03

W sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Kierownik ZGK Zbigniew Lasek

IV

z dnia

10.02.2003

 

IV/41/03

 

W sprawie  ustalania opłat za usługi w zakresie usuwania  i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych / śmieci /.

Kier.ZGK Lasek Zbigniew

IV

z dnia

10.02.2003

 

IV/42/03

 

W sprawie zatwierdzenia  taryfy na dostarczanie wody.

Kier ZGK Lasek Zbigniew

IV

z dnia

10.02.2003

 

 

IV/43/03

 

W sprawie zbycia i nabycia nieruchomości gruntowej

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz.

IV

z dnia

10.02.2003

 

 

IV/44/03

W sprawie : przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003. 

Samodzielne stanowisko d/s administracyjno-społecznych

Elżbieta Szczebiwilk

V

z dnia

04.03.2003

 

V/45/03

W sprawie uchwalenia  budżetu miasta i gminy na 2003 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

V

z dnia

04.03.2003

 

V/46/03

 

W sprawie  Statutu Miasta i Gminy Oleszyce.

Sekretarz UMiG

Jolanta Habało-Zaniewicz

V

z dnia

04.03.2003

 

V/47/03

W sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów podatków i wynagrodzenia za inkaso

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

V

z dnia

04.03.2003

 

V/48/03

 

W sprawie zmiany uchwały Nr II / 14 /02 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 10.12.2002 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

V

z dnia

04.03.2003

 

V/49/03

W sprawie zatwierdzenia uchwał zebrań wiejskich.

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

V

z dnia

04.03.2003

 

V/50/03

W sprawie zatwierdzenia uchwał zebrania wiejskiego.

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

V

z dnia

04.03.2003

 

V/51/03

W sprawie  zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Borchów oraz ustalenia terminu zebrania wiejskiego na którym będzie dokonany wybór

Sekretarz UMiG

Jolanta Habało-Zaniewicz

VI

z dnia

29.04.2003

 

VI/52/03

 

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce

Sekretarz UMiG

Jolanta Habało-Zaniewicz

VI

z dnia

29.04.2003

 

VI/53/03

 

W sprawie zatwierdzenia uchwał zebrań wiejskich.

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

VI

z dnia

29.04.2003

 

VI/54/03

 

sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie.

Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Jacek Szczygielski

VI

z dnia

29.04.2003

 

VI/55/03

 

W sprawie  zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ustalenia terminu zebrania wiejskiego na którym będzie dokonany wybór.

Sekretarz UMiG

Jolanta Habało-Zaniewicz

VI

z dnia

29.04.2003

 

VI/56/03

W sprawie zmiany uchwały Nr V/ 47 / 03 rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów podatków i wynagrodzenia za inkaso

Sekretarz UMiG

Jolanta Habało-Zaniewicz

VI

z dnia

29.04.2003

 

VI/57/03

 

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

VI

z dnia

29.04.2003

 

VI/58/03

 

W sprawie zmiany uchwały Nr II / 14 /02 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 10.12.2002 r. w sprawie  dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

VI

z dnia

29.04.2003

 

VI/59/03

W sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr I / 5 /02 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 19.11.2002 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz ustalenia jej składu osobowego.

Samodzielne stanowisko d/s organizacyjno-samorządowych

Maria Żaczek

VI

z dnia

29.04.2003

 

VI/60/03

W sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr I / 4 /02 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 19.11.2002 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz ustalenia jej składu osobowego.

Samodzielne stanowisko d/s organizacyjno-samorządowych

Maria Żaczek

VI

z dnia

29.04.2003

 

VI/61/03

W sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce dodatku specjalnego.

Sekretarz UMiG

Jolanta Habało-Zaniewicz

VII

z dnia

17.06.2003

 

VII/62/03

W sprawie zaciągnięcia w 2003 roku kredytu  inwestycyjnego na rozbudowę Gimnazjum w Oleszycach – kontynuacja robót.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

VII

z dnia

17.06.2003

 

VII/63/03

 

 

W sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na modernizację drogi Futory – Dubiki – Futory i modernizację dróg gminnych.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

VII

z dnia

17.06.2003

VII/64/03

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

VII

z dnia

17.06.2003

 

VII/65/03

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

VII

z dnia

17.06.2003

 

VII/66/03

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

VII

z dnia

17.06.2003

 

VII/67/03

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

.

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

VII

z dnia

17.06.2003

 

VII/68/03

W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

VII

z dnia

17.06.2003

 

VII/69/03

. W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

VII

z dnia

17.06.2003

 

VII/70/03

W sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr I / 4 /02 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 19.11.2002 r W sprawie powołania Komisji Budżetowo – Gospodarczej oraz ustalenia jej składu osobowego.

Samodzielne stanowisko d/s organizacyjno-samorządowych

Maria Żaczek

VIII

z dnia

12.08.2003

 

VIII/71/03

W sprawie zaopiniowania zmiany przeznaczenia gruntu.

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

VIII

z dnia

12.08.2003

 

VIII/72/03

 

W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego

 

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

VIII

z dnia

12.08.2003

 

VIII/73/03

W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

VIII

z dnia

12.08.2003

 

VIII/74/03

W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

IX

z dnia

02.09.2003

 

IX/75/03

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

IX

z dnia

02.09.2003

 

IX/76/03

 

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

IX

z dnia

02.09.2003

 

IX/77/03

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

IX

z dnia

02.09.2003

 

IX/78/03

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

IX

z dnia

02.09.2003

 

IX/78/03

W sprawie : szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności , do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

IX

z dnia

02.09.2003

IX/79/03

W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

IX

z dnia

02.09.2003

IX/80/03

W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

IX

z dnia

02.09.2003

IX/81/03

W sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

Sekretarz UMiG

Jolanta Habało-Zaniewicz

IX

z dnia

02.09.2003

IX/82/03

W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2004 - 2007

Samodzielne stanowisko d/s organizacyjno-samorządowych

Maria Żaczek

IX

z dnia

02.09.2003

IX/83/03

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

IX

z dnia

02.09.2003

 

IX/84/03

W sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku kredytowym.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

IX

z dnia

02.09.2003

 

 

IX/85/03

W sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu  inwestycyjnego pn „Program porządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Oleszyce” i „Program budowy i modernizacji dróg gminnych’ określonego uchwałą nr XLI /300/02 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 06.09.2002 r. w sprawie limitów wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

X

z dnia

12.09.2003

 

X/86/03

W sprawie: zaliczenia dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce do kategorii dróg gminnych

Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Jacek Szczygielski

X

z dnia

12.09.2003

 

X/87/03

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

X

z dnia

12.09.2003

 

X/88/03

W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie na kadencję 2004 – 2007.

Samodzielne stanowisko d/s organizacyjno-samorządowych

Maria Żaczek

XI

z dnia

28.10.2003

 

XI/89/03

W sprawie :uznania niektórych gruntów Lasów Państwowych za użytki ekologiczne.

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XI

z dnia

28.10.2003

 

XI/90/03

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

 

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XI

z dnia

28.10.2003

 

XI/91/03

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

 

 

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XI

z dnia

28.10.2003

 

 

XI/93/03

W sprawie obciążenia  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy.

 

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XI

z dnia

28.10.2003

 

XI/94/03

W sprawie zaopiniowanie zmiany przeznaczenia  gruntu.

 

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XI

z dnia

28.10.2003

 

XI/95/03

W sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Oleszyce.

 

Sekretarz UMiG

Jolanta Habało-Zaniewicz

XI

z dnia

28.10.2003

 

XI/96/03

W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach,

Kierownik M-GOPS

Danuta Dziadura

XI

z dnia

28.10.2003

 

XI/97/03

W sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na okres pięciu lat.

Kierownik ZGK

Lasek Zbigniew

XI

z dnia

28.10.2003

 

 

XI/98/03

W sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Sekretarz UMiG

Jolanta Habało-Zaniewicz

Kierownik ZGK

Lasek Zbigniew

XI

z dnia

28.10.2003

 

XI/99/03

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XI

z dnia

28.10.2003

 

XI/100/03

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XI

z dnia

28.10.2003

 

XI/101/03

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XI

z dnia

28.10.2003

 

XI/102/03

W sprawie reprezentowania Miasta i Gminy Oleszyce w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej.

Sekretarz UMiG

Jolanta Habało-Zaniewicz

Samodzielne stanowisko d/s organizacyjno-samorządowych

Maria Żaczek

XII

z dnia

28.11.2003

 

XII/103/03

W sprawie obniżenia cen skupu żyta

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XII

z dnia

28.11.2003

 

XII/104/03

 

W sprawie  dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XII

z dnia

28.11.2003

 

XII/105/03

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Oleszyce.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XII

z dnia

28.11.2003

 

XII/106/03

 

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XII

z dnia

28.11.2003

 

XII/107/03

W sprawie wprowadzenia zwolnień w  podatku od nieruchomości.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XII

z dnia

28.11.2003

 

XII/108/03

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XII

z dnia

28.11.2003

 

XII/109/03

Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2003 roku kredytu inwestycyjnego.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XII

z dnia

28.11.2003

 

XII/110/03

W sprawie uchylenia uchwały na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XII

z dnia

28.11.2003

 

XII/111/03

 

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XII

z dnia

28.11.2003

 

XII/112/03

 

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XII

z dnia

28.11.2003

 

XII/113/03

 

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XII

z dnia

28.11.2003

 

XII/114/03

 

W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XII

z dnia

28.11.2003

 

XII/115/03

 

W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XII

z dnia

28.11.2003

 

XII/116/03

 

W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XIII

z dnia

29.12.2003

 

XIII/117/03

 

W sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę.

Samodzielne stanowisko d/s administracyjno-społecznych

Elżbieta Szczebiwilk

XIII

z dnia

29.12.2003

 

XIII/118/03

W sprawie szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Kierownik M-GOPS

Danuta Dziadura

XIII

z dnia

29.12.2003

 

XIII/119/03

W sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Kierownik M-GOPS

Danuta Dziadura

XIII

z dnia

29.12.2003

 

XIII/120/03

W sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego.

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XIII

z dnia

29.12.2003

 

XIII/121/03

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XIII

z dnia

29.12.2003

 

XIII/122/03

W sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2003 roku

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XIII

z dnia

29.12.2003

 

XIII/123/03

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 27 października 2021r. 09:31:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.