XML

Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

Zarządzenie Nr 129/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

z dnia 31 grudnia 2012 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W regulaminie organizacyjnym stanowiącym Załącznik Nr l do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce Nr 18/2007 z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach wprowadza następujące zmiany:

 

1. Rozdział II Wewnętrzna organizacja Urzędu § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie;

„3 Schemat Struktury Organizacyjnej Urzędu stanowi załącznik nr l do niniejszego regulaminu”

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

 

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

 

                                                                            Andrzej Gryniewicz

 

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zał nr 1 - schemat Plik image 150.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2014-02-05
Publikujący -