XML

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW

W związku z przyjętymi przez Urząd Miasta i Gminy Oleszyce działaniami profilaktycznymi chroniącymi przez rozpowszechnianiem się chorób zakaźnych oraz stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych z dnia 26 marca 2020 r., informujemy, że :
Pełnomocnicy komitetów wyborczych (osoby upoważnione przez pełnomocników) oraz osoby zainteresowane złożeniem wniosku indywidualnego kandydata do obwodowych komisji wyborczych w Gminie  Oleszyce mogą składać zgłoszenia:
  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@oleszyce.pl  (skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia). Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce , ul. Rynek 1, 37 – 630 Oleszyce z dopiskiem "Zgłoszenie do OKW".
Wnioski można składać do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu MiG).

W przypadku  wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
- uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę  zgłaszająca kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
- potwierdzenie doręczenia do  Urzędu MiG zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie
( urzędnik wyborczy, pracownik Urzędu MiG) za pośrednictwem poczty elektronicznej ( nie jest wymagany podpis elektroniczny).
Numery telefonów do pracowników Urzędu w sprawie zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych:      16 632 87 89  lub 16 632 87 81
Pełna treść stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej:
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-stanowiska-komunikaty/stanowisko-pkw-z-dnia-26-marca-2020-r-w-sprawie-zgloszen-kandydatow-na-czlonkow-obwodowych-komisji-w


Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJan Przyszły2020-04-01
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-04-01 13:37