Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:130/12
W sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2012-12-31

6/12
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Oleszyce uprawnień do zaciągania zobowiązań

Szczegóły Data: 2012-01-31

84/12
w sprawie: zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2012-10-02

43/12
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Szczegóły Data: 2012-06-11

46/12
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.

Szczegóły Data: 2012-06-25

51/12
w sprawie: przekazania nieodpłatnie drewna na potrzeby gminy.

Szczegóły Data: 2012-06-29

88/12
W sprawie przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu wieloletniego programu współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2015.

Szczegóły Data: 2012-10-16

129/12
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2012-12-31

128/12
W sprawie zasad (polityka rachunkowości) Projektu Nr 00118-6922-UM0900110/10 pod nazwą "Remont, utwardzenie placu wokół Ratusza Miejskiego w Oleszycach"

Szczegóły Data: 2012-12-31

124/12
w sprawie umorzenia należności

Szczegóły Data: 2012-12-28

125/12
w sprawie umorzenia należności

Szczegóły Data: 2012-12-28

123/12
w sprawie umorzenia należności

Szczegóły Data: 2012-12-28

112/12
w sprawie rozłożenia należności na raty

Szczegóły Data: 2012-12-05

121/12
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n." Dowoz niepełnosprawnego ucznia z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jaroslawiu filia Oleszyce w roku 2013

Szczegóły Data: 2012-11-28

119/12
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

Szczegóły Data: 2012-12-27

122/12
w sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzeń radiacyjnych"

Szczegóły Data: 2012-12-28

111/12
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2012-12-05

109/12
w sprawie umorzenia należności

Szczegóły Data: 2012-11-30

110/12
w sprawie umorzenia należności

Szczegóły Data: 2012-11-30

127/12
w sprawie zmian w budżecue gminy na 2012 rok.

Szczegóły Data: 2012-12-31

126/12
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-12-31

116/12
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-12-14

122/12
w sprawie wprowadzenia do użytku " Gminnego planu dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdzrzeń radiacyjnych"

Szczegóły Data: 2012-12-28

120/12
w sprawie powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania wlasnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu.

Szczegóły Data: 2012-12-28

118/12
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2012-12-19

117/12
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania p.n. "Dowóz niepelnosprawnego ucznia z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jaroslawiu filia Oleszyce w roku 2013"

Szczegóły Data: 2012-12-14

101/12
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2013 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2012-11-14

115/12
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-12-05

114/12
w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Szczegóły Data: 2012-12-05

113/12
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane wyłącznie na cele rolne stanowiące własność Gminy

Szczegóły Data: 2012-12-05

108/12
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-11-30

107/12
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-11-30

106/12
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-11-29

104/12
w sprawie umorzenia odsetek

Szczegóły Data: 2012-11-23

105/12
w sprawie: zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2012-11-28

103/12
w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i materiałów obrony cywilnej w magazynie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2012-11-14

102/12
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-11-14

100/12
w sprawie:zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2012-11-08

99/12
w sprawie obiegu informacji wynikajacych ze zdarzeń prawnych,ktore mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego

Szczegóły Data: 2012-11-05

98/12
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych.

Szczegóły Data: 2012-10-31

97/12
w sprawie cofnięcia upoważnienia

Szczegóły Data: 2012-10-31

96/12
w sprawie zmian budzetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-10-31

95/12
w sprawie zmian budzetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-10-31

94/12
w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna na potrzeby gminy

Szczegóły Data: 2012-10-22

93/12
w sprawie ustalenia regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych

Szczegóły Data: 2012-10-22

92/12
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-10-22

91/12
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2012-10-19

90/12
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2012-10-19

81/12
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2012-09-28

80/12
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2012-09-27

83/12
w sprawie zmian budzetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-09-28

82/12
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012r.

Szczegóły Data: 2012-09-28

78/12
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012r.

Szczegóły Data: 2012-09-03

75/12
w sprawie archiwizowania dokumentacji zawiązanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych

Szczegóły Data: 2012-08-31

72/12
w sprawie przyjęcia instrukcji sporządzania,obiegu i kontroli dokumentów księgowych wystepujacych w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Szczegóły Data: 2012-08-31

71/12
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.

Szczegóły Data: 2012-08-31

85/12
w sprawie powołania Komisji właściwej do zaopiniowania kandydatów do nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2012 roku.

Szczegóły Data: 2012-10-10

89/12
w sprawie przeprowadzenia gminnego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego ny.: "Zgranie powiatowych i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa"/

Szczegóły Data: 2012-10-16

86/12
w sprawie rozłożenia należności na raty

Szczegóły Data: 2012-10-15

87/12
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-10-16

44/12
w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2012-06-15

79/12
w sprawie wytycznych do realizacji zdań w poszczególnych stopniach alarmowych

Szczegóły Data: 2012-09-25

77/12
w sprawie udzielenia upoważnienia

Szczegóły Data: 2012-08-31

76/12
w sprawie udzielenia upowaznienia

Szczegóły Data: 2012-08-31

78/12
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-09-03

75/12
w sprawie archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowany ze środków zewnętrznych

Szczegóły Data: 2012-08-31

74/12
w srawie ustalenia opłat za udostępnienie informacji publicznej

Szczegóły Data: 2012-08-31

73/12
w sprawie zasad dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2012-10-02

67/12
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-08-28

70/12
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012r.

Szczegóły Data: 2012-08-31

69/12
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli

Szczegóły Data: 2012-08-31

68/12
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Futorach

Szczegóły Data: 2012-08-31

66/12
W sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2012 r.

Szczegóły Data: 2012-08-21

65/12
W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Szczegóły Data: 2012-08-20

64/12
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2012-08-14

63/12
W sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-07-31

62/12
W sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-07-31

61/12
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2012-07-27

59/12
W sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-07-23

60/12
W sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 589

Szczegóły Data: 2012-07-26

58/12
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Szczegóły Data: 2012-07-16

57/12
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Szczegóły Data: 2012-07-16

56/12
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Szczegóły Data: 2012-07-16

55/12
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Szczegóły Data: 2012-07-16

54/12
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2012-07-16

53/12
W sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na środek trwały

Szczegóły Data: 2012-07-05

52/12
W sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2012-07-05

50/12
W sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-06-29

45/12
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych

Szczegóły Data: 2012-06-20

49/12
W sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2012-06-28

48/12
W sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2012-06-28

47/12
W sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - " Wyprawka szkolna".

Szczegóły Data: 2012-06-28

42/12
W sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-06-11

41/12
W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach i jednostkach organizacyjnych gminy

Szczegóły Data: 2012-05-31

31/12
W sprawie przekazania nieodpłatnie drewna na potrzeby gminy

Szczegóły Data: 2012-04-30

32/12
Sprawozdanie finansowe Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2012-05-10

40/12
W sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-05-31

39/12
W sprawie ustalenia odpłatności za wynajem świetlic i remiz OSP należących do Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2012-05-31

38/12
W sprawie umorzenia odsetek

Szczegóły Data: 2012-05-31

37/12
W sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-05-31

35/12
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2012-05-11

33/12
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2012-05-10

36/12
W sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-05-22

17/12
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oleszyce za 2011 rok.

Szczegóły Data: 2012-03-19

14/12
W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2012-03-05

5/12
W sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce oraz określenie jego zakresu działania

Szczegóły Data: 2012-01-24

4/12
W sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2012-01-24

1/12
W sprawie dopuszczenia do stosowania w Urzedzie Miasta i gminy Oleszyce oprogramowania pn. "Edytor XML Legislator"

Szczegóły Data: 2012-01-09

7/12
W sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru

Szczegóły Data: 2012-01-31

30/12
W sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-04-30

34/12
W sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 589

Szczegóły Data: 2012-05-10

29/12
W sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-04-30

26/12
W sprawie przyjecia Regulaminu Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleszycach

Szczegóły Data: 2012-04-17

19/12
Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2011 rok samorządowych instytucji kultury

Szczegóły Data: 2012-03-19

28/12
W sprawie umorzenia należności

Szczegóły Data: 2012-04-24

24/12
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2012-04-11

25/12
W sprawie rozłożenia należności na raty

Szczegóły Data: 2012-04-17

27/12
W sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-04-19

23/12
W sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania

Szczegóły Data: 2012-03-30

22/12
W sprawie powołania Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szczegóły Data: 2012-03-27

21/12
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-03-27

20/12
W sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów mienia komunalnego

Szczegóły Data: 2012-04-19

18/12
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2012-03-19

16/12
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2012-03-05

15/12
W sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 3/2009r Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2012-03-05

13/12
W sprawie rozwiązania Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szczegóły Data: 2012-03-01

12/12
W sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 589

Szczegóły Data: 2012-03-01

11/12
W sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-02-29

10/12
W sprawie zmian budżetu gminy na 2012

Szczegóły Data: 2012-02-29

9/12
W sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Szczegóły Data: 2012-02-15

8/12
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego budynku stanowiącego własność Gminy

Szczegóły Data: 2012-02-14

6/12
W sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2012 rok

Szczegóły Data: 2012-01-31

3/12
W sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów mienia komunalnego

Szczegóły Data: 2012-01-19

2/12
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Szczegóły Data: 2012-01-19
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 06 grudnia 2023r. 22:16:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.