Załączniki:

Analiza za 2014 Plik pdf 59.28 KB
Analiza za 2015 Plik pdf 107.78 KB
Analiza za 2016 Plik pdf 476.85 KB
Analiza za 2017 Plik pdf 624.40 KB
Analiza za 2018 Plik pdf 538.28 KB
Analiza za 2019 Plik pdf 537.04 KB
Analiza za 2020 Plik pdf 434.85 KB
Analiza za 2021 Plik pdf 536.97 KB
Analiza za 2022 Plik pdf 543.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2018-04-30
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-30 13:40
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2023-04-28 14:09

Załączniki:

Program Usuwania Azbestu Plik doc 540.50 KB
PUAz - Oleszyce Plik pdf 453.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2014-05-29
Publikujący -

Załączniki:

Projekt PUAz Oleszyce Plik pdf 438.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2012-11-08
Publikujący -
Karty typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
 
Karty typu B
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne
 
Karty typu C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
 
Karty typu D
Polityki, strategie, plany lub programy
 
Karty typu E
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
 
Karty typu F
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii
 
Karty typu G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
 
Karty typu H
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
 
Karty typu I
Inne dokumenty
 
Wyszukiwanie kart informacyjnych
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Stec - Kierwonik Referatu2010-02-16
Publikujący -