Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach, ul. Rynek 6, 37-630 Oleszyce na czas określony – 5 lat, wymiar etatu: 1,0

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2017-06-07
Publikujący -

Ogłoszenie o konkursie Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Oleszycach.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.09 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2017-05-08
Publikujący -

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka/Szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2017”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2017-01-30
Publikujący -

Dowóz niepełnosprawnego ucznia  z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka/Szkoły

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2017-01-26
Publikujący -

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka/Szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2017”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2017-01-02
Publikujący -

1.Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej  w mieście Oleszyce  w kwocie  30 000 zł.

2.Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście  Oleszyce  w kwocie  55 000 zł.

3.Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Zalesie w kwocie  17 000 zł.

4. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Futory  w kwocie 23 000 zł.

5. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości  Zabiała –Stare Sioło  w kwocie  17 000 zł.
 


 

Załączniki:

Wniosek oraz sprawozdanie na 2017 Plik pdf 208.58 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2016-12-30
Publikujący -

Burmistrz Miasta i Gminy  Oleszyce zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2016-11-11
Publikujący -

pn. „ Aktywny senior- cykl działań wspierających  działania seniorów z terenu  Miasta i Gminy Oleszyce ”

Załączniki:

Formularz uwag Plik doc 31.00 KB
Oferta LGD Plik pdf 1.74 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2016-10-27
Publikujący -

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia II przetargu  nieograniczonego pisemnego ofertowego z dnia   20.10.2016 r. ze sprzedaży samochodu marki STAR 003

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJan Przyszły2016-10-24
Publikujący -

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia II przetargu  nieograniczonego pisemnego ofertowego z dnia 20.10.2016 r. ze sprzedaży samochodu marki ŻUK

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJan Przyszły2016-10-24
Publikujący -

Informacja o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 09.09.2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2016-09-12
Publikujący -

Informacja o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 09.09.2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJan Przyszły2016-09-12
Publikujący -

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „ZIEMIA LUBACZOWSKA” ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy: stanowisko ds. obsługi administracyjnej związku ½ wymiaru czasu pracy

Załączniki:

Nabór - wymagania Plik pdf 77.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2016-05-13
Publikujący -

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleszycach

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAgnieszka Sopel - Kierownik2016-03-30
Publikujący -

Informacja o wynikach II etapu  postępowania konkursowego na stanowisko

referent w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleszycach

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAgnieszka Sopel - Kierownik2016-03-29
Publikujący -

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleszycach

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAgnieszka Sopel - Kierownik2016-03-18
Publikujący -

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleszycach

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAgnieszka Sopel - Kierownik2016-03-04
Publikujący -

1.Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Zalesie w kwocie 16 000 zł.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Futory w kwocie 16 000 zł.

3. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Zabiała –Stare Sioło w kwocie 20 000 zł.


 

Załączniki:

Wniosek oraz sprawozdanie Plik pdf 76.11 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2016-02-17
Publikujący -

1.Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce w kwocie 36.000 zł.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce w kwocie 48.000 zł.

Załączniki:

Załącznik nr 1 i 2 Plik pdf 76.11 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2015-12-22
Publikujący -

„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie działalności  w zakresie propagowania  i rozwoju piłki nożnej w mieście Oleszyce’’ w kwocie  5.000zł.

Załączniki:

Wniosek o dotację Plik pdf 30.41 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2015-10-29
Publikujący -

OGŁOSZENIE O KONKURSIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA  Szkoły Podstawowej w Zalesiu

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2015-06-08
Publikujący -

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości

Załączniki:

Wniosek o dotację Plik pdf 30.41 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2015-02-23
Publikujący -

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka/Szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2015”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2014-12-08
Publikujący -

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce  ogłasza otwarty Konkurs projektów  na powierzenie  wykonania zadania  w zakresie  tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2015 r. pod nazwą:

Załączniki:

Wniosek o dotację na 2015 r. Plik pdf 30.41 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2014-12-05
Publikujący -

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce  ogłasza otwarty Konkurs projektów  na powierzenie  wykonania zadania  w zakresie  tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2014 r. pod nazwą:

Załączniki:

Wniosek o dotację 2014 r. Plik pdf 30.46 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2013-12-06
Publikujący -

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka/Szkoły  celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2014”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2013-12-04
Publikujący -

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz.2108, z późn. zm./ - Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce informuje, że w dniu 10 maja 2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż i dzierżawę  nieruchomości stanowiących własność Gminy Oleszyce, położonych na terenie Miasta i Gminy Oleszyce.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2013-05-20
Publikujący -

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu filia Oleszyce w roku 2013”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2012-12-17
Publikujący -

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce  ogłasza otwarty Konkurs projektów  na powierzenie  wykonania zadania  w zakresie  tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2013 r.

Załączniki:

Wniosek o dotację Plik doc 57.00 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2012-12-07
Publikujący -

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce  ogłasza otwarty  Konkurs projektów na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2012 r. pod nazwą:

Załączniki:

Wniosek o dotację Plik doc 57.00 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2012-01-20
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum