1 ... 5 6 7 8 

Obwieszczenie o wydanej decyzji linia kablowa Zalesie

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2014-02-27
Publikujący -

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania kanalizacji i wodociąg Oleszyce

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2014-02-27
Publikujący -

Budowa linii SN 15kV, oraz stacji transformatorowej 15/04 kV m. Zalesie

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2014-02-13
Publikujący -

„Budowa linii kablowych nN z szafami kablowymi,” z przebiegiem przez teren działek nr 641/16, 641/10, 641/4 obr. Miasto Oleszyce.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2014-02-11
Publikujący -

„Przebudowa sieci SN i nN, stacji trafo, budowa przyłączy kablowych nN w celu zasilenia budynku kaplicy dz. nr 164 w m. Borchów, budynku mieszkalnego na dz. nr 1223 w m. Oleszyce,”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2014-02-11
Publikujący -

„Budowa stacji paliw w m. Oleszyce dz. nr 589/4”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2014-02-05
Publikujący -

„Budowa budynku przechowalniczo-sortowniczego wraz z chłodniami warzyw, częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą lokalizacja na terenie działki nr 8/2 obr. Sucha Wola”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-12-19
Publikujący -

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w celu wytworzenia  nowego produktu z drewna w istn. zakładzie w Oleszycach ul. Kolejowa 68

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-12-19
Publikujący -

„Przebudowa istniejącej sieci energetycznej nN przy ul. Futorzańskiej w Oleszycach"

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-11-27
Publikujący -

„Przebudowa istniejącej sieci energetycznej nN przy ul. Futorzańskiej w Oleszycach ”. 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-11-27
Publikujący -

 „Budowa kancelarii i Sali edukacyjnej na terenie gospodarstwa leśnego w leśnictwie Kolonia i zagospodarowanie części działki ozn. nr 1225 obr. Stare Sioło”. 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-11-27
Publikujący -

„Budowa kancelarii i Sali edukacyjnej na terenie gospodarstwa leśnego w leśnictwie Kolonia i zagospodarowanie części działki ozn. nr 1225 obr. Stare Sioło”. 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-11-27
Publikujący -

„Budowa kancelarii i Sali edukacyjnej na terenie gospodarstwa leśnego w leśnictwie Kolonia i zagospodarowanie części działki ozn. nr 1225 obr. Stare Sioło”. 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-11-27
Publikujący -

„Rozbudowa i przebudowa budynku i wiaty stacji paliw w Starych Oleszycach wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie myjni samochodowej i budynku gospodarczego na działkach nr ewid. 1881/3, 1881/5, 1882/3 i 1882/5,"

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-10-07
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-09-24
Publikujący -

„Rozbudowa kablowej sieci energetycznej nN oraz budowa przyłącza kablowego do projektowanego budynku mieszkalnego na terenie działki nr 921/13 obr. 1 - Miasto Oleszyce z przebiegiem trasy projektowanej sieci energetycznej i przyłącza kablowego na terenie działek ozn. nr 921/1, 921/2, 921/4, 921/5, 921/6, 921/7, 921/8, 921/9, 921/10, 921/11, 921/12, 921/13, 921/14, 921/15, 921/16, 921/17, 921/18, 921/19, 921/20, 921/21, 921/22, 921/23, 921/24, 921/25, 921/26, 921/27, 921/28, 921/29, 924/1, 924/6 obr. 1 - Miasto Oleszyce”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-07-16
Publikujący -

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-07-11
Publikujący -

Zespół Elektrowni Wiatrowych o mocy łącznej 18 MW na terenie działek 805/3, 811,812 obr. geod. Nowa Grobla

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-07-02
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-06-07
Publikujący -

Obwieszczenie w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2013-06-04
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2013-04-18
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2013-03-28
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2013-02-27
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2012-10-15
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2012-09-20
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2012-09-18
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2012-09-18
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum