1 2 ... 9 
Przebudowa linii SN na terenach zamkniętych kolejowych

Załączniki:

Obwieszczenie - przebudowa linii SN Plik pdf 280.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2020-02-07
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-07 11:08
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-02-07 11:08
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Grobla

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 398.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-12-18
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-18 11:57
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-12-18 11:57
Obwieszczenie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Sieniawskie

Załączniki:

Obwieszczenie RDOŚ Plik pdf 650.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Stec - Kierwonik Referatu2019-11-15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-15 07:58
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-11-15 07:58
Obwieszczenie - linia kablowa 

Załączniki:

Obwieszenie linia kablowa Plik pdf 263.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Stec - Kierwonik Referatu2019-10-24
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-24 12:21
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-24 12:21
Uzgodnienie projektu decyzji – przebudowa linii Stare Sioło

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-10-15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-15 12:05
Przebudowa linii energetycznej w m. Stare Sioło

Załączniki:

linia energetyczna Stare Sioło Plik pdf 261.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-09-30
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-30 12:36
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-30 12:37
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania Nowa Grobla fotowoltaika
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-09-27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-27 15:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Grobla
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-09-02
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-02 13:32
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-02 13:32
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Grobla

Załączniki:

Kanalizacja Nowa Grobla Plik pdf 399.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-07-16
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-16 11:50
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-16 11:50
Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego pn. Przebudowa linii energetycznej w m. Oleszyce

Załączniki:

Obwieszczenie linia energetyczna Plik pdf 379.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-07-15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-15 11:44
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-15 11:45
Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji – przebudowa linii energrtycznej w Oleszycach

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-07-03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-03 08:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią ścieków oraz niezbędną infrastrukturą w m. Nowa Grobla"
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-07-03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-03 08:46
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-07-03 08:46
Obwieszczenie - gazociąg Oleszyce

Załączniki:

Obwieszczenie siec gazowa Plik pdf 243.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-04-29
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-29 10:46
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-29 10:47
Uzgodnienie projektu decyzji - gazociąg Oleszyce
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-04-11
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-11 10:20
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-11 10:21
Obwieszczenie - linia energetyczna Futory

Załączniki:

Linia energetyczna Futory Plik pdf 255.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-03-29
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-29 14:38
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-29 14:39
Uzgodnienie projektu decyzji - linia energetyczna Futory
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-03-18
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-18 13:07
Sieć gazowa Oleszyce

Załączniki:

Sieć gazowa Oleszyce Plik pdf 282.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-03-08
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-08 12:21
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-08 12:22
Sieć gazowa Zalesie

Załączniki:

Sieć gazowa Zalesie Plik pdf 221.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-03-06
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-06 12:43
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-06 12:43
Sieć gazowa Oleszyce

Załączniki:

Siec gazowa Oleszyce Plik pdf 256.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-03-05
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-05 13:16
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-05 13:16
Uzgodnienie projektu decyzji gazociąg Zalesie

Załączniki:

Uzgodnienie gazociąg Zalesie Plik pdf 262.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-02-21
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-21 09:14
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-03-05 13:17
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

Załączniki:

Obwieszczenie sieć gazowa Plik pdf 267.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-02-20
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-20 10:48
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-20 10:48
Budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Futory

Załączniki:

Obwieszczenie linia Futory Plik pdf 288.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-02-20
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-20 09:04
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-02-20 09:04
Obwieszczenie - sieć gazowa Oleszyce

Załączniki:

Obwieszczenie sieć gazowa Oleszyce Plik pdf 288.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-01-24
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-24 11:18
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-24 11:19
Obwieszczenie - sieć gazowa Zalesie

Załączniki:

Obwieszczenie sieć gazowa Zalesie Plik pdf 280.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-01-24
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-24 11:19
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-24 11:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63.

Załączniki:

Wydanie decyzji - siec gazowa Plik pdf 226.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-01-03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-03 10:39
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-03 10:42
Obwieszczenie o wydanej decyzji - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej p4
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-01-03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-03 10:40
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-03 10:42
Przebudowa drogi gminnej Stare Oleszyce - Oleszyce
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2018-12-18
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-18 12:32
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-18 12:33
Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji - Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2018-12-11
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-11 10:37
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-11 10:37
Obwieszczenie o uzgodniueniu projektu decyji - stacja bazowa Nowa Grobla
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2018-12-07
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-07 11:24
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-07 11:38
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Nowa Grobla
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2018-12-07
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-07 14:07
rozwiń archiwum
zwiń archiwum