1 2 3 4 5 ... 9 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

Załączniki:

Obwieszczenie sieć Plik pdf 311.04 KB
Obwieszczenie sieć 2 Plik pdf 239.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2017-02-27
Publikujący -

Budowa obwodnicy w m. Oleszyce i m. Cieszanów

Załączniki:

Obwieszczenie 3 Plik pdf 487.82 KB
obwieszczenie obwodnica1 Plik pdf 457.56 KB
obwieszczenie obwodnica2 Plik pdf 241.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2017-02-27
Publikujący -

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina

Załączniki:

Obwieszczenie sieć 2 Plik pdf 758.60 KB
Obwieszczenie sieć 1 Plik pdf 853.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2017-02-17
Publikujący -

Zakład Przerobu Drewna – Tartak, na działce nr ewid. 1207/0, 1206/2 obr. Geodezyjny Miasto Oleszyce

Załączniki:

Obwieszczenie Tartak Plik pdf 292.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2017-02-17
Publikujący -

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc.

Załączniki:

Obwieszczenie RDOŚ Plik pdf 1.37 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2017-01-25
Publikujący -

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc.

Załączniki:

Obwieszczenie RDOŚ Plik pdf 475.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2017-01-05
Publikujący -

Przebudowa drogi wojewódzkiej Jarosław-Bełżec w m. Zalesie.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 382.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2017-01-05
Publikujący -

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku do Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc.

Załączniki:

Obwieszczenie RDOŚ Plik pdf 447.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2017-01-05
Publikujący -

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kancelarii Leśnictwa Lipina

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2016-11-18
Publikujący -

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kancelarii Leśnictwa Lipina

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2016-11-18
Publikujący -

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami domowymi, pompowniami ścieków i ich zasilaniem oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2016-11-03
Publikujący -

Ogłoszenie w sprawie prośby o zajęcie stanowiska co do wydanej opinii w sprawie budowy obwodnicy w m. Oleszyce i m Cieszanów

Załączniki:

Ogłoszenie PPIS Plik pdf 325.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2016-10-28
Publikujący -

Obwieszczenie

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2016-10-11
Publikujący -

Zawiadomienie

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2016-10-11
Publikujący -

Remont części istniejącego budynku przeznaczonej do chowu tuczników na działce o numerze ewidencyjnym 1224/6, obr. Oleszyce Lubomierz

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2016-07-27
Publikujący -

„Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec – budowa obwodnicy m. Oleszyce”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2016-07-20
Publikujący -

Budowa obwodnicy m. Oleszyce i Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław –Oleszyce-Cieszanów –Bełżec  - budowa obwodnicy m. Oleszyce

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2016-06-16
Publikujący -

Obwieszczenie o wydanej decyzji - studnia S-4 na ujęciu wody w miejscowości Borchów

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2016-01-07
Publikujący -

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi gminnej Stare Oleszyce - Zabiała

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-12-29
Publikujący -

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi gminnej Zalesie - Stare Oleszyce

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-12-29
Publikujący -

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi gminnej w Oleszycach, ul. Podwalna

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-12-29
Publikujący -

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi gminnej w Oleszycach - ul. Orzeszkowa

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-12-29
Publikujący -

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borchów

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-12-29
Publikujący -

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania - przebudowa linii sn i NN  w Oleszycach

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-12-10
Publikujący -

Obwieszczenie o wydanej decyzji - wodociąg Stare Oleszyce

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-11-27
Publikujący -

Obwieszczenie o wydanej decyzji - przebudowa ciągu dróg gminnych Zalesie – Stare Oleszyc i drogi gminnej Stare Oleszyce - Zabiała

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-11-27
Publikujący -

Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji - wodociąg Stare Oleszyce

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-11-27
Publikujący -

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wodociąg Stare Oleszyce

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-11-27
Publikujący -

Obwieszczenie o wydanej decyzji - linia kablowa Borchów

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-10-09
Publikujący -

Obwieszczenie o wydanej decyzji - sieci wodociągowe rozdzielcze w m. Sucha Wola

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-09-30
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum