Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
w sprawie rozłożenia należności na raty

Załączniki:

Zarządzenie nr 61 Plik image 331.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-07
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-07 10:09
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-26 18:53
w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 62 Plik pdf 939.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-06
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-06 10:04
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-06 10:12
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży samochodu marki JELCZ L090M, numer rejestracyjny RWL 1149.

Załączniki:

Zarządzenie nr 63 Plik pdf 224.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-06
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-06 10:07
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-06 10:12
w sprawie umorzenia z urzędu należności cywilnoprawnych

Załączniki:

Zarządzenie nr 64 Plik pdf 273.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-06
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-06 10:08
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-06 10:12
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki:

Zarządzenie nr 65 Plik pdf 392.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-06
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-06 10:10
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-06 10:13
w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 66 Plik pdf 657.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-12 13:35
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-12 13:43
w sprawie udzielenia upoważnienia

Załączniki:

Zarządzenie nr 67 Plik pdf 180.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-10-04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-04 09:18
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-04 09:18
w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Marty Olejnik referenta ds. świadczenia wychowawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomcy Społeczej w Oleszycach do reazlizacji zadań z zakresu ustway o pomocy w wychowaniu dzieci.

Załączniki:

Zarządzenie nr 68 Plik pdf 223.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-12 13:37
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-12 13:44
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządiwycmi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późń. zm.) projektu uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2019"

Załączniki:

Zarządzenie nr 69 Plik pdf 3.10 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-12 13:43
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-12 13:44
w sprawie rozłożenia należności na raty

Załączniki:

Zarządzenie nr 70 Plik image 538.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-19 09:26
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-19 09:27
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Załączniki:

Zarządzenie nr 71 Plik pdf 307.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-12-03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-03 15:03
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-03 15:03
w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej, w drugim przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż samochodu marki JELCZ L090M, numer rejestracyjny RWL 1149, stanowiącego własność Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.

Załączniki:

Zarządzenie nr 72 Plik pdf 199.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-10-04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-04 09:20
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-04 09:21
w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 73 Plik pdf 1.53 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-26
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-26 18:47
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-26 18:49
w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 74 Plik pdf 2.20 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-01-04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-04 08:29
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-04 08:30
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Oleszyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki:

Zarządzenie nr 75 Plik pdf 331.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-01-04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-04 08:33
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-04 09:01
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych.

Załączniki:

Zarządzenie nr 76 Plik pdf 358.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-01-04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-04 08:35
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-04 09:02
w sprawie: powołania Komsiji właściwej do zaopiniowania kandydatów do nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2018 roku.

Załączniki:

Zarządzenie nr 77 Plik pdf 233.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-01-04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-04 08:37
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-04 09:02
w sprawie przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej

Załączniki:

Zarządzenie nr 78 Plik pdf 258.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-01-04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-04 08:38
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-04 09:02
w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 79 Plik pdf 389.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-01-04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-04 08:38
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-04 09:02
w sprawie umorzenia należności

Załączniki:

Zarządzenie nr 80 Plik image 382.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-10-31
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-31 08:33
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-31 08:35
w sprawie umorzenia należności

Załączniki:

Zarządzenie nr 81 Plik image 383.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-10-31
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-31 08:34
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-31 08:36
w sprawie umorzenia należności

Załączniki:

Zarządzenie nr 82 Plik image 387.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-10-31
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-31 08:35
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-31 08:36
w sprawie umorzenia należności

Załączniki:

Zarządzenie nr 83 Plik image 406.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-10-31
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-31 08:35
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-10-31 08:36
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie nr 84 Plik pdf 1.59 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-01-04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-04 08:40
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-04 09:03
w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 85 Plik pdf 1.83 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-12-03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-03 15:04
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-03 15:05
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych

Załączniki:

Zarządzenie nr 86 Plik pdf 203.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-12-03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-03 15:06
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-03 15:06
w sprawie wprowadzenia Refgulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. "Nowe technologiw i kompetencji w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2018

Załączniki:

Zarządzenie nr 87 Plik pdf 253.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-12-03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-03 15:09
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-03 15:09
w sprawie zmian budzetu gminy na 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 88 Plik pdf 2.07 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-12-03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-03 15:10
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-03 15:10
w sprawie wprowadzenia proceduru postępowania w przypadku niespełnienia przez dzeci i młodzież obowiązku szkolengo, obowiązku nauki i obowiązku przedszkolnego.

Załączniki:

Zarządzenie nr 89 Plik pdf 2.52 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2019-01-04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-04 08:42
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-04 09:03
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy

Załączniki:

Zarządzenie nr 90 Plik pdf 354.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-12-03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-03 15:11
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-03 15:12
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 26 maja 2020r. 00:55:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.