Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu dzierżanego za 1 ha grunt przeznaczony do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego na okres 5-ciu lat.

Załączniki:

Zarządzenie nr 31 Plik pdf 250.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-04 10:44
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-04 10:44
w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 32 Plik pdf 1.36 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-14
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-14 09:38
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-14 09:43
w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie 33 Plik pdf 268.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-18
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-18 12:13
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-18 12:14
w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

Załączniki:

Zarządzenie nr 34 Plik pdf 748.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-07-09
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-09 10:52
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-09 10:54
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Załączniki:

Zarządzenie nr 35 Plik pdf 253.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-27 12:13
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-27 12:42
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 36 Plik pdf 1.83 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-07-09
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-09 10:54
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-09 10:55
w sprawie: przekazania nieodpłatnie drewna

Załączniki:

Zarządzenie nr 37 Plik pdf 228.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-27 12:36
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-29 13:04
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pommocy Społecznej w Oleszycach do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start"

Załączniki:

Zarządzenie nr 38 Plik pdf 210.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-27 12:38
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-27 12:43
w sprawie udzielenia upoważnienia Pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start"

Załączniki:

Zarządzenie nr 39 Plik pdf 203.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-06-27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-27 12:41
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-06-27 12:44
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu "Nowe technologie i kompetencji w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesniej gospodarki regionu" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Zarządzenie nr 40 Plik pdf 700.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-12-03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-03 15:00
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-03 15:01
w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 41 Plik pdf 1.06 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-07-19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-19 11:53
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-19 12:11
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie nr 42 Plik pdf 4.91 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-07-19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-19 11:55
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-19 12:11
w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie nr 43 Plik pdf 324.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-07-19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-19 11:57
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-19 12:12
w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 44 Plik pdf 523.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-07-19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-19 11:59
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-19 12:13
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki:

Zarządzenie nr 45 Plik pdf 1.05 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-07-19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-19 12:02
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-19 12:14
w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Ślęzakowi, Dryrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Oleszycach, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Centrum Usług Wspólnych w Oleszycach.

Załączniki:

Zarządzenie nr 46 Plik pdf 406.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-07-19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-19 12:05
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-19 12:15
w sprawie ustalenia regulmainiu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.

Załączniki:

Zarządzenie nr 47 Plik pdf 257.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-07-19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-19 12:07
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-19 12:15
w sprawie umorzenia odsetek

Załączniki:

Zarządzenie nr 48 Plik pdf 212.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-07-19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-19 12:08
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-19 12:15
w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 49 Plik pdf 431.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-07-19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-19 12:10
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-19 12:16
w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i realizacji przez Urząd Miasta i Gminy Oleszyce dochodów z tytułu oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnnymi.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-08-03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-03 13:16
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-27 12:34
w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-08-03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-03 13:18
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-27 12:35
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektu na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Załączniki:

Zarządzenie nr 52 Plik pdf 1.72 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-08-03
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-03 13:20
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-03 13:22
w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 53 Plik pdf 2.34 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-08-27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-27 10:56
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-27 11:04
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Załączniki:

Zarządzenie nr 54 Plik pdf 634.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-08-27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-27 12:21
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-27 12:22
w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Załączniki:

Zarządzenie nr 55 Plik image 433.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-08-27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-27 11:01
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-27 11:05
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt położony w Uszkowcach w obrębie ewidencyjnym Stare Oleszyce

Załączniki:

Zarządzenie nr 56 Plik image 495.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-08-27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-27 11:03
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-27 11:06
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Załączniki:

Zarządzenie nr 57 Plik pdf 1.79 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-08-27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-27 12:37
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-27 12:43
w sprawie wyznaczenia poszczególnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce do kontaktów z jednostkami pomocniczymi gminy

Załączniki:

Zarządzenie nr 58 Plik pdf 473.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-08-27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-27 12:40
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-27 12:43
w sprawie przyjęcia informacji  przebiegu wykonania budżtu Gminy Oleszyce za I półrcze 2018 r., informacji o kształtowaniu się Wielloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-08-27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-27 12:42
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-08-27 12:44
w sprawie rozłożenia należności na raty

Załączniki:

Zarządzenie nr 60 Plik image 328.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2018-09-07
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-07 10:07
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-26 18:53
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 27 maja 2020r. 01:42:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.