Wiadomości http://bip.oleszyce.pl pl-PL Konkurs projektów na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2023 r. Thu, 09 Mar 2023 08:32:58 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 OGŁOSZENIE                  Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40  ) i uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie...... Obwieszczenie Thu, 16 Feb 2023 10:03:50 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Thu, 09 Feb 2023 10:53:13 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Wed, 08 Feb 2023 09:14:08 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Plan pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2023 r. Wed, 01 Feb 2023 14:51:41 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011 ... Plan postępowań na 2023 r. Tue, 17 Jan 2023 09:55:18 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814 ... Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Thu, 12 Jan 2023 14:09:51 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1066 ... Projekt Uchwały Budżetowej na 2022 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 Thu, 12 Jan 2023 14:02:20 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1066 ... Informacja o przystąpieniu Gminy Oleszyce do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych Tue, 03 Jan 2023 08:08:38 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814 ... Obwieszczenie Wed, 23 Nov 2022 14:04:43 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Wed, 23 Nov 2022 13:07:46 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Wed, 09 Nov 2022 15:01:17 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814  Konsultacje odbędą się w następujących formach: -  elektronicznej, -    wyrażenie opinii o projekcie w formie pisemnej . Opinie o projekcie można zgłaszać drogą-mailową na adres: e.szczebiwilk@oleszyce.pl oraz  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul.  Rynek...... Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych Fri, 04 Nov 2022 13:32:18 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814 ... Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Fri, 28 Oct 2022 13:48:00 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-850 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2022 rok II kwartał Thu, 27 Oct 2022 11:04:23 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1058 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2022 rok III kwartał Thu, 27 Oct 2022 11:04:00 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1058 ... Zawiadomienie Wed, 26 Oct 2022 15:04:20 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Petycja nr 5/2022 Wed, 26 Oct 2022 14:08:55 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1061 ... Obwieszczenie Mon, 24 Oct 2022 13:23:53 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce oraz jednostek podległych za 2021 rok Mon, 24 Oct 2022 10:24:03 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1065 ... Petycja 4/2022 Wed, 19 Oct 2022 12:20:35 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1061 ... Obwieszczenie Wed, 12 Oct 2022 13:35:14 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Mon, 10 Oct 2022 07:55:44 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Thu, 06 Oct 2022 09:52:41 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Konkurs projektów na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2022 r. Tue, 04 Oct 2022 07:38:14 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858             OGŁOSZENIE                  Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późń.zm. ) i uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia...... OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-817 ... I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej na terenie Starego Sioła Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ... Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości MIASTO OLESZYCE Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-817 ... Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ...