Wiadomości http://bip.oleszyce.pl pl-PL Obwieszczenie Wed, 23 Nov 2022 14:04:43 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Wed, 23 Nov 2022 13:07:46 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Wed, 09 Nov 2022 15:01:17 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814  Konsultacje odbędą się w następujących formach: -  elektronicznej, -    wyrażenie opinii o projekcie w formie pisemnej . Opinie o projekcie można zgłaszać drogą-mailową na adres: e.szczebiwilk@oleszyce.pl oraz  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul.  Rynek...... Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych Fri, 04 Nov 2022 13:32:18 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814 ... Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Fri, 28 Oct 2022 13:48:00 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-850 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2022 rok II kwartał Thu, 27 Oct 2022 11:04:23 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1058 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2022 rok III kwartał Thu, 27 Oct 2022 11:04:00 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1058 ... Zawiadomienie Wed, 26 Oct 2022 15:04:20 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Petycja nr 5/2022 Wed, 26 Oct 2022 14:08:55 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1061 ... Obwieszczenie Mon, 24 Oct 2022 13:23:53 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce oraz jednostek podległych za 2021 rok Mon, 24 Oct 2022 10:24:03 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1065 ... Petycja 4/2022 Wed, 19 Oct 2022 12:20:35 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1061 ... Obwieszczenie Wed, 12 Oct 2022 13:35:14 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Mon, 10 Oct 2022 07:55:44 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Thu, 06 Oct 2022 09:52:41 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Konkurs projektów na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2022 r. Tue, 04 Oct 2022 07:38:14 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858             OGŁOSZENIE                  Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późń.zm. ) i uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia...... Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej za 2021 rok Fri, 30 Sep 2022 09:53:38 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1065 ... Obwieszczenie Fri, 23 Sep 2022 09:22:17 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Tue, 20 Sep 2022 12:09:25 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Thu, 08 Sep 2022 08:58:33 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814    Konsultacje odbędą się w następujących formach: -  elektronicznej, -    wyrażenie opinii o projekcie w formie pisemnej . Opinie o projekcie można zgłaszać drogą-mailową na adres: e.szczebiwilk@oleszyce.pl oraz  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. ...... Obwieszczenie Wed, 24 Aug 2022 08:54:16 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Petycja nr 3/2022 Tue, 16 Aug 2022 12:52:14 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1061 ... Obwieszczenie Mon, 08 Aug 2022 13:25:22 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Fri, 05 Aug 2022 09:05:18 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Lipina, Uszkowce i Zabiała Mon, 25 Jul 2022 14:21:17 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814 Konsultacje zarządzono i przeprowadzono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach nr XLIX/323/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Lipina, Uszkowce i Zabiała ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2022 r...... I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleszycach dz. nr 1218 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ...