Wiadomości http://bip.oleszyce.pl pl-PL Sprawozdania finansowe za 2019 Gmina Wed, 27 May 2020 08:27:13 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1038 ... Sprawozdania finansowe za 2019 UMIG Wed, 27 May 2020 08:26:44 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1038 ... Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r. Tue, 26 May 2020 12:12:47 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-930 ... Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r. Tue, 26 May 2020 12:11:34 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-930 ... Konkurs projektów na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2020 r. Fri, 22 May 2020 12:14:04 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858             OGŁOSZENIE                    Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ) i uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia...... Obwieszczenie Tue, 19 May 2020 14:44:04 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Archiwum nagrań obrad Sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji - 2018 -2023 Wed, 06 May 2020 14:43:39 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1012 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2020 rok I kwartał Wed, 06 May 2020 12:15:28 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1034 ... Petycja nr 2/2020 Tue, 05 May 2020 07:46:22 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1004 ... Petycja nr 1/2020 Tue, 05 May 2020 07:45:42 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1004 ... Imienne głosowania Rady Miejskiej Tue, 05 May 2020 07:41:16 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011 ... Obwieszczenie Tue, 05 May 2020 07:36:55 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 Burmistrz Miasta i Gminy         Oleszyce Oleszyce dnia  2020.04.20 BGP.6733.1.2020   O B W I E S Z C Z E N I E          Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ...... Obwieszczenie Thu, 23 Apr 2020 14:39:51 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Thu, 23 Apr 2020 14:38:43 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu Tue, 21 Apr 2020 12:36:31 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1036 ... Obwieszczenie PKW Fri, 17 Apr 2020 09:42:46 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1036 ... OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Wed, 15 Apr 2020 14:40:32 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814 Odwołanie przetargu następuje w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirusa).   Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego wadium zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od...... OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W FUTORACH Wed, 15 Apr 2020 14:38:55 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814 Odwołanie przetargu następuje w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirusa).   Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego wadium zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od...... Wydłużenie terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Sat, 11 Apr 2020 08:19:35 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1036 ... Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce Fri, 10 Apr 2020 09:37:47 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1036 ... WYKAZ 7/2020 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY Wed, 08 Apr 2020 13:34:48 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814   WYKAZ 7/2020 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY   I. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym na okres 9 lat   Lp. Obręb   Nr...... Wykaz 6/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 9-ciu lat Wed, 08 Apr 2020 13:31:13 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814   Wykaz 6/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 9-ciu lat   Lp. Położenie   Nr KW   Działka Powierzchnia Użytek Wysokość opłat  z tytułu...... Wykaz 5/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 9-ciu lat Wed, 08 Apr 2020 13:27:56 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814 I. Wykaz 5/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 9-ciu lat   Lp. Położenie   Nr KW   Działka Powierzchnia Użytek Wysokość opłat  z tytułu...... Obwieszczenie Mon, 06 Apr 2020 11:33:04 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW Wed, 01 Apr 2020 13:37:53 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1036 W związku z przyjętymi przez Urząd Miasta i Gminy Oleszyce działaniami profilaktycznymi chroniącymi przez rozpowszechnianiem się chorób zakaźnych oraz stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych z dnia 26 marca 2020...... Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Futory Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ... Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Futory i Nowa Grobla Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ... WYKAZ 8/2020 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO DZIERŻAWCY Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-817 ...