Wiadomości http://bip.oleszyce.pl pl-PL Archiwum nagrań obrad Sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji - 2018 -2023 Fri, 08 Jan 2021 13:02:37 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1012 ... Uchwały RIO Mon, 04 Jan 2021 12:03:24 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1041 ... Projekt Uchwały Budżetowej na 2021 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 Mon, 04 Jan 2021 11:46:46 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1041 ... Obwieszczenie Mon, 04 Jan 2021 11:11:15 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Mon, 04 Jan 2021 11:08:49 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Wed, 23 Dec 2020 12:02:38 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Wed, 16 Dec 2020 09:29:13 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Wed, 16 Dec 2020 09:28:12 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Wed, 09 Dec 2020 14:57:40 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Dowóz osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Oleszycach celem realizacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych...... Obwieszczenie Thu, 03 Dec 2020 10:49:27 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Wed, 25 Nov 2020 10:10:38 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Fri, 20 Nov 2020 11:51:37 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszcenie Thu, 19 Nov 2020 13:50:35 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej za 2019 rok Wed, 18 Nov 2020 10:01:01 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1040 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2020 rok III kwartał Tue, 10 Nov 2020 13:14:37 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1034 ... Obwieszcenie Fri, 06 Nov 2020 12:31:15 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Wed, 23 Sep 2020 13:44:53 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Mon, 21 Sep 2020 13:47:00 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814  Konsultacje odbędą się w następujących formach: -  elektronicznej, -    wyrażenie opinii o projekcie w formie pisemnej . Opinie o projekcie można zgłaszać drogą-mailową na adres: e.szczebiwilk@ug.oleszyce.pl oraz  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul.  Rynek...... Obwieszczenie Mon, 17 Aug 2020 14:11:20 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Mon, 17 Aug 2020 09:09:44 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Petycja nr 3/2020 Fri, 07 Aug 2020 20:18:58 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1004 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2020 rok II kwartał Thu, 23 Jul 2020 14:07:29 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1034 ... Konkurs projektów na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2020 Thu, 16 Jul 2020 12:32:16 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858             OGŁOSZENIE                    Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ) i uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia...... Informacja Wed, 08 Jul 2020 14:25:46 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1036 ... Obwieszczenie Tue, 30 Jun 2020 11:42:44 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1036 ...