Wiadomości http://bip.oleszyce.pl pl-PL Obwieszczenia Wed, 16 Jun 2021 14:33:40 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Konkurs na kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu Tue, 15 Jun 2021 14:41:29 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 ... Archiwum nagrań obrad Sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji - 2018 -2023 Tue, 01 Jun 2021 11:03:21 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1012 ... Obwieszczenie Mon, 31 May 2021 15:15:32 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r. Mon, 31 May 2021 15:14:28 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-930 ... Ogłoszenie Fri, 28 May 2021 11:28:00 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1056 ... Debata o stanie gminy Oleszyce za rok 2020 Tue, 25 May 2021 14:47:08 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1028 ... Informacja Fri, 21 May 2021 09:36:40 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1055 ... Obwieszczenie Mon, 17 May 2021 10:14:25 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Zawiadomienie Tue, 11 May 2021 09:54:51 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Sprawozdania finansowe 2020 Mon, 10 May 2021 15:13:58 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1054 ... Petycja 4/2021 i 5/2021 Fri, 07 May 2021 12:58:26 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1047 ... Obwieszczenie Thu, 06 May 2021 07:56:43 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2019 Wed, 28 Apr 2021 11:14:36 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1052 ... Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2018 Wed, 28 Apr 2021 10:51:22 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1005 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2021 rok I kwartał Mon, 26 Apr 2021 09:03:50 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1041 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2020 rok IV kwartał Mon, 26 Apr 2021 09:02:55 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1034 ... Petycja nr 3/2021 Wed, 14 Apr 2021 13:40:48 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1047 ... Obwieszczenie Fri, 02 Apr 2021 11:58:49 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan na 01.01.2021 r. Tue, 30 Mar 2021 15:06:04 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1050 ... Zarządzenie Tue, 30 Mar 2021 15:03:45 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1048 ... Konkurs projektów na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2021 r. Mon, 29 Mar 2021 13:28:57 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858             OGŁOSZENIE                    Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późń.zm. ) i uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z...... Ogłoszenie Mon, 29 Mar 2021 10:07:17 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814 ... Obwieszczenie Mon, 29 Mar 2021 10:01:47 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Mon, 29 Mar 2021 10:00:53 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-817 ... Sprzedaż działki Oleszyce - Lubomierz Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ... Sprzedaż działki w m. Stare Sioło Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ... Dzierżawa nieruchomości w Futorach na staw rybny Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ... Dzierżawa nieruchomości w Oleszycach i Nowej Grobli do użytkowania rolniczego Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ... Sprzedaż działki w m. Stare Oleszyce Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ...