Wiadomości http://bip.oleszyce.pl pl-PL Archiwum nagrań obrad Sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji - 2018 -2023 Wed, 21 Oct 2020 14:24:52 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1012 ... Obwieszczenie Wed, 23 Sep 2020 13:44:53 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Mon, 21 Sep 2020 13:47:00 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814  Konsultacje odbędą się w następujących formach: -  elektronicznej, -    wyrażenie opinii o projekcie w formie pisemnej . Opinie o projekcie można zgłaszać drogą-mailową na adres: e.szczebiwilk@ug.oleszyce.pl oraz  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul.  Rynek...... Obwieszczenie Mon, 17 Aug 2020 14:11:20 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Mon, 17 Aug 2020 09:09:44 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Petycja nr 3/2020 Fri, 07 Aug 2020 20:18:58 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1004 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2020 rok II kwartał Thu, 23 Jul 2020 14:07:29 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1034 ... Konkurs projektów na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2020 Thu, 16 Jul 2020 12:32:16 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858             OGŁOSZENIE                    Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ) i uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia...... Informacja Wed, 08 Jul 2020 14:25:46 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1036 ... Obwieszczenie Tue, 30 Jun 2020 11:42:44 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1036 ... Obwieszczenie Mon, 29 Jun 2020 14:21:35 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Zawiadomienie Thu, 25 Jun 2020 07:57:30 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Informacja Wed, 24 Jun 2020 12:25:05 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1036 ... Informacja o wynikach naboru Wed, 24 Jun 2020 11:41:29 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 ... Informacja o wynikach I etapu naboru Fri, 19 Jun 2020 14:53:41 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 ... Postanowienie Tue, 16 Jun 2020 10:14:50 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1036 ... Informacja Sat, 13 Jun 2020 11:30:23 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1036 ... Obwieszczenie Wed, 10 Jun 2020 14:38:50 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1036 ... Postanowienie Tue, 09 Jun 2020 14:52:46 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1036 ... Uchwała PKW Tue, 09 Jun 2020 14:34:49 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1036 ... Debata o stanie gminy Oleszyce za rok 2019 Tue, 09 Jun 2020 14:28:56 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1028   .     ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Mon, 08 Jun 2020 13:38:23 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 ... Petycja nr 2/2020 Fri, 05 Jun 2020 08:48:46 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1004 ... Postanowienie Marszałka Sejmu Thu, 04 Jun 2020 10:25:12 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1036 ... Uchwała RIO Wed, 03 Jun 2020 12:55:00 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1018 ...