Wiadomości http://bip.oleszyce.pl pl-PL Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2021 rok Fri, 01 Jul 2022 09:41:46 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1041 ... Informacje Wed, 22 Jun 2022 14:37:03 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Tue, 21 Jun 2022 14:07:30 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Debata o stanie gminy Oleszyce za rok 2021 Mon, 30 May 2022 15:05:20 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1028 ... Zawiadomienie o ogłoszeniu konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Lipina, Uszkowce i Zabiała. Mon, 30 May 2022 12:41:21 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814 o g ł a s z a konsultacje społeczne z mieszkańcami : Lipiny w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Lipina ,,część wsi Stare Sioło” na Lipina „wieś”, Uszkowiec w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Uszkowce ,,przysiółek wsi Stare Oleszyce” na Uszkowce...... Obwieszczenie Fri, 20 May 2022 13:51:34 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 r. Fri, 20 May 2022 10:21:43 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-930 ... Obwieszczenie Thu, 19 May 2022 14:19:26 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2022 rok I kwartał Tue, 17 May 2022 10:35:11 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1058 ... Sprawozdania finansowe 2021 Tue, 17 May 2022 10:29:19 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1062 ... Ogłoszenie Thu, 12 May 2022 13:16:32 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1056 ... Obwieszczenie Wed, 11 May 2022 14:39:51 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce Oleszyce  11.05.2022 r. BGP.6733.1.2022   O B WI E S Z C Z E N I E          Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U...... Obwieszczenie Mon, 02 May 2022 14:31:50 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Tue, 26 Apr 2022 12:34:31 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Fri, 22 Apr 2022 10:44:51 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Informacja o wynikach naboru Wed, 20 Apr 2022 13:55:44 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 ... Wyniki I etapu naboru Wed, 13 Apr 2022 13:10:18 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 ... Obwieszczenie Thu, 07 Apr 2022 12:10:12 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Nabór na wolne stanowisko pracy Fri, 01 Apr 2022 13:28:06 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2021 rok IV kwartał Thu, 31 Mar 2022 10:45:49 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1041 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2021 rok IV kwartał... Obwieszczenie Wed, 30 Mar 2022 13:07:35 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Plan pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2022 r. Tue, 29 Mar 2022 14:48:17 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011 ... Obwieszczenie Mon, 07 Mar 2022 13:06:12 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Petycja nr 1/2022 Mon, 07 Mar 2022 13:04:02 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1061 ... Petycja nr 7/2021 Mon, 07 Mar 2022 13:00:40 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1047 ... Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Polska Cyfrowa - “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ...