Wiadomości http://bip.oleszyce.pl Plan postępowań na 2020 r. Fri, 24 Jan 2020 11:23:40 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814 ... Petycja nr 8/2019 Tue, 31 Dec 2019 12:52:21 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1004 ... Archiwum nagrań obrad Sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji - 2018 -2023 Tue, 31 Dec 2019 12:30:19 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1012 ... Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ekonomicznych i organizacyjnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Oleszycach Fri, 27 Dec 2019 15:25:01 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 ... Uchwały RIO Fri, 20 Dec 2019 10:02:22 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1034 ... Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko ds. ekonomicznych i organizacyjnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Oleszycach Wed, 18 Dec 2019 15:14:21 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 ... Obwieszczenie Wed, 18 Dec 2019 11:57:32 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Konkurs ofert na Dowóz osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Oleszycach Mon, 16 Dec 2019 13:55:24 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Dowóz osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Oleszycach celem realizacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych...... Informacja o wynikach naboru na stanowisko archiwisty w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce Wed, 11 Dec 2019 12:58:17 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 ... Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce Wed, 11 Dec 2019 12:57:16 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 ... Opinia RIO Tue, 10 Dec 2019 07:59:12 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1018 ... Petycja nr 7/2019 Mon, 09 Dec 2019 09:22:29 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1004 ... Petycja nr 6/2019 Mon, 09 Dec 2019 09:21:42 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1004 ... Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1 Tue, 03 Dec 2019 15:26:54 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 ... Wyniki I naboru na wolne stanowisko archiwisty w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1 Tue, 03 Dec 2019 15:26:11 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wed, 27 Nov 2019 14:04:45 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 ... Projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 Wed, 27 Nov 2019 10:15:52 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1034 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2019 rok III kwartał Fri, 22 Nov 2019 08:51:59 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1018 ... Radni Rady Miejskiej - 2018 r. - na rozpoczęcie kadencji Thu, 21 Nov 2019 11:29:51 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1023 ... Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleszycach - rok 2018 na rozpoczęcie kadencji Thu, 21 Nov 2019 11:29:38 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1023 ... Klub Radnych Razem dla Oleszyc Tue, 19 Nov 2019 09:58:37 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011 Cele i zadania Klubu wspieranie wszelkich inicjatyw społeczności lokalnej, działalność społeczna, kulturalna, edukacyjna, informacyjna, ekologiczna, charytatywna i inna, utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami poprzez: uczestnictwo w spotkaniach z mieszkańcami...... Zarządzenie nr 113/2018 Mon, 18 Nov 2019 11:21:54 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Obwieszczenie Fri, 15 Nov 2019 07:58:40 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Petycja nr 5/2019 Wed, 13 Nov 2019 13:10:17 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1004 ... Petycja nr 4/2019 Wed, 13 Nov 2019 13:04:55 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1004 ...