Wynik ogłoszenia: Sprzedaż działek w m. Futory
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO,
który odbył się w dniu 25 maja 2021 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
 
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.2014.1490 j.t../ podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 maja 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Oleszyce.
 
1. FUTORY
Do przetargu na sprzedaż działki nr 365/29 o pow. 0,1404 ha został dopuszczony jeden podmiot, który wniósł wymagane wadium w terminie
 
Działka nr 365/29 o pow. 0,1404 ha
Cena wywoławcza nieruchomości : 40 431,33 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 40 841,33 zł (brutto)
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym
Przetarg wygrał : Wiesław Czernysz
 
2. FUTORY
Do przetargu na sprzedaż działki nr 365/31 o pow. 0,1405 ha został dopuszczony jeden podmiot, który wniósł wymagane wadium w terminie
 
Działka nr 365/31 o łącznej  pow. 0,1405 ha
Cena wywoławcza nieruchomości : 40 459,62 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 40 869,62 zł (brutto)
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym
Przetarg wygrał: Daniel Gałas
 
3. FUTORY
Do przetargu na sprzedaż działki nr 365/39 o pow. 0,1146 ha został dopuszczony jeden podmiot, który wniósł wymagane wadium w terminie
 
Działka nr 365/39 o łącznej  pow. 0,1146 ha
Cena wywoławcza nieruchomości : 38 008,23 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 38 388,23 zł (brutto)
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym
Przetarg wygrała: Stanisława Kwarciak
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej
 
mgr inż. Robert BrudniakData dodania: 2021-06-14 14:01

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Futory_365_29_31_39 655.87 KbPlik pdf
2. Oświadczenie_o wyrażeniu zgody na udział w przetargu 67.84 KbPlik pdf
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż 153.82 KbPlik pdf