Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
W Y K A Z 9/2023 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce przeznaczonej do dzierżawy położonej w Uszkowcach.
W Y K A Z 9/2023
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce
przeznaczonej do dzierżawy
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, działając na podstawie art.13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344).


p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
(od dnia 02 sierpnia 2023 r. do dnia 23 sierpnia 2023 r.)

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce,
przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym na okres do 30 lat

 
O z n a c z e n i e   n i e r u c h o m o ś c i :

            Działka ewid. nr 156/4 o powierzchni 9,2199 ha, położona w Uszkowcach obręb ewidencyjny Stare Oleszyce, stanowi własność Gminy Oleszyce, dla której prowadzona jest księga wieczysta
nr PR1L/00026923/0 przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
O p i s   n i e r u c h o m o ś c i :

            Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Obecny sposób zagospodarowania – pastwisko.
 
P r z e z n a c z e n i e  n i e r u c h o m o ś c i   i  s p o s ó b  j e j  z a g o s p o d a r o w a n i a:

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 30 lat z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej.
 
C e n a  w y w o ł a w c z a  r o c z n e g o  c z y n s z u  d z i e r ż a w n e g o:

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 170 107,16 złotych (brutto).
Kwota czynszu zawiera podatek VAT 23%.
 
Z a s a d y   a k t u a l i z a c j i   o p ł a t:

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS. Waloryzacja będzie dokonywana jeden raz w roku.
 
T e r m i n   z a g o s p o d a r o w a n i a   n i e r u c h o m o ś c i :

Przedmiot nieruchomości zostanie oddany w dzierżawę z dniem zawarcia umowy dzierżawy.
Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 5 lat.
 
I n f o r m a c j e   d o t y c z ą c e   d z i e r ż a w y:

Czynsz dzierżawny przez okres od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia budowy będzie wynosił 10 % czynszu osiągniętego w wyniku licytacji. Natomiast od dnia rozpoczęcia budowy czynsz płatny będzie w wysokości ustalonej w przetargu.
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 02.08.2023 r. do dnia 23.08.2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl
 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.
 
                                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
                                                                                                              mgr inż. Andrzej Gryniewicz


powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2023-08-02 08:00:00
PublikującyMarek Margas 2023-08-02 10:15:00

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 05 października 2023r. 00:55:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.