WYKAZ 5/2023 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE POŁOŻONEJ W FUTORACH PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
Wykaz 5/2023
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE

działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn.zm.)

 podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni 
(od dnia 10 maja 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. )
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE
     PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 
  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
 
Lp. Położenie Numer KW Numer
działki
Powierzchnia
(ha)
Cena
Nieruchomości
brutto (w tym 23% VAT-u)
Opis nieruchomości  
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1 FUTORY PR1L/00039350/6 365/43 0,1145 ha 45 756,00 zł Teren działki płaski położny w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kształt działki regularny prostokątny. Lokalizacja przy drodze powiatowej. Teren uzbrojony woda, kanalizacja.  
Według MPZP ,,Zabudowa mieszkaniowa – Futory” przedmiotowa nieruchomość położona jest  w obszarze oznaczonym symbolem MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuję, że termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.
 
                                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
                                                                                                                        mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 


Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2023-05-10 09:00:00
PublikującyMarek Margas 2023-05-10 11:20:00

Rejestr zmian