Wykaz 4/2023 nieruchomości położonych w obrębie Stare Oleszyce i Stare Sioło przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Wykaz 4/2023
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1899 )podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 20 kwietnia 2023 r. do dnia 11 maja 2023 r. )WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

I. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10-ciu lat
 
Lp. Położenie  
Nr KW
 
Działka Powierzchnia Użytek Wysokość opłat z tytułu dzierżawy
(brutto)
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1. USZKOWCE
Obręb
Stare Oleszyce
26923/0 670
(część)
13,82 ha PsIV 6910 zł
rocznie
Przeznaczenie
na cel rolniczy
2. 26923/0 669/1
(część)
0,65 ha PsIV 325 zł
rocznie
Przeznaczenie
na cel rolniczy
3. 26923/0 249/1
(część)
0,80 ha ŁIII 400 zł
rocznie
Przeznaczenie
na cel rolniczy
4. ZABIAŁA
Obręb
Stare Oleszyce
26923/0 681/3
(część)
5,86 ha PsIV   2930 zł
rocznie
Przeznaczenie
na cel rolniczy
5. 26923/0 681/2
(część)
3,03 ha PsIV  1515 zł
rocznie
Przeznaczenie
na cel rolniczy
6. 26923/0 682
(część)
6,51 ha PsIV  3255 zł
rocznie
Przeznaczenie
na cel rolniczy
7. STARE SIOŁO 39709/8 1061
(część)
7,33 ha PsIII
2,6269 ha,
PsIV
4,7031 ha
 3665 zł
rocznie
Przeznaczenie
na cel rolniczy
 
Termin płatności czynszu dzierżawnego : do 30 września każdego roku
 
Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS. Waloryzacja będzie dokonywana jeden raz w roku.
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 20.04.2023 r. do dnia 11.05.2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl
 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.
 
                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                                                                        mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2023-04-20 09:00:00
PublikującyMarek Margas 2023-04-20 10:08:00

Rejestr zmian