Wykaz 3/2023 nieruchomości położonych w Futorach i Uszkowcach przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

ZMIANY:
2023-04-06 12:51:38: Dodano plik Uszkowce_524_1_mapa.pdf
2023-04-06 12:51:38: Dodano plik Futory_49-1_mapa.pdf
Wykaz 3/2023
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1899 )

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 06 kwietnia 2023 r. do dnia 27 kwietnia 2023 r. )

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
 I. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym na okres 7 lat
 

Lp. Położenie  
Nr KW
 
Działka Powierzchnia Użytek Wysokość opłat z tytułu dzierżawy
(brutto)
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1. FUTORY 34170/5  
49/1
 
0,2774 ha  
ŁIV 0,2774 ha
 
138,70 zł
rocznie
Przeznaczenie
na cel rolniczy
2. USZKOWCE 26923/0  
524/1 (część)
 
3,10 ha ŁIII 2,72 ha
ŁVI 0,38 ha
1550 zł
rocznie
Przeznaczenie
na cel rolniczy
 
 Termin płatności czynszu dzierżawnego : do 30 września każdego roku
 
Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS. Waloryzacja będzie dokonywana jeden raz w roku.
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 06.04.2023 r. do dnia 27.04.2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl
 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.
 
                                                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                                                                        mgr inż. Andrzej Gryniewicz


Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2023-04-06 12:00:00
PublikującyMarek Margas 2023-04-06 12:46:00
Modyfikował(a) Marek Margas 2023-04-06 12:51:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Futory_49-1_mapa 524.72 KbPlik pdf
2. Uszkowce_524_1_mapa 444.48 KbPlik pdf

Rejestr zmian