Wykaz nr 17/2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy położonych w Oleszycach
 
Wykaz 17/2022
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.)podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 12 grudnia 2022 r. do dnia 02 stycznia 2023 r. )


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE
  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 
 
  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
na okres 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 
Lp.  
Numer działki
 
 
Nr KW
 
Powierzchnia Położenie Wysokość opłaty
 z tytułu dzierżawy

 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1. 589/3 (część) PR1L
/00025995/8
1 m2  
Miasto Oleszyce
ul. Kolejowa
 
 9,05 zł
(miesięcznie)
+ 23 % Vat
cele reklamowe
2. 789 (część) PR1L
/00051751/7
1m2  
Miasto Oleszyce
ul. Kolejowa
 
 9,05 zł
(miesięcznie)
+ 23 % Vat
cele reklamowe
 
 
 
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 12.12.2022 r. do dnia 02.01.2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl
 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 14 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.
 
                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                     mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 
Data składania ofert:
2023-01-02 09:11:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-12-12 12:27:00
PublikującyMarek Margas 2022-12-12 12:27:00

Rejestr zmian