Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
W Y K A Z 11/2022 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce przeznaczonej do oddania w użytkowanie
W Y K A Z 11/2022
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce
przeznaczonej do oddania w użytkowanie
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, działając na podstawie art.13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 )

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
(od dnia 08 czerwca 2022 r. do dnia 29 czerwca 2022 r.)
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce,
przeznaczonej do oddania w użytkowanie w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat
 
O z n a c z e n i e   n i e r u c h o m o ś c i :
Działka ewid. nr 1264/1 położona w Oleszycach o całkowitej powierzchni 1,1967 ha, stanowiąca własność Gminy Oleszyce, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PR1L/00038161/7 przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
O p i s   n i e r u c h o m o ś c i :
Do oddania w użytkowanie wyznacza się część działki nr 1264/1 o powierzchni 1127 m2, zabudowanej budynkiem wraz z terenem przyległym do niego.
 
C zy n s z  d z i e r ż a w n y:
            Kwota czynszu dzierżawnego ustalona jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 08 czerwca 2022 roku i wynosi :
0,70 zł netto (rocznie) za 1 m2 x 1127 = 788,90 zł (netto)  położony w obrębie ewidencyjnym Stare Oleszyce. Do kwoty czynszu dolicza się obowiązujący podatek VAT z zgodnie z obowiązującymi przepisami (23%).
 
T e r m i n   z a g o s p o d a r o w a n i a   n i e r u c h o m o ś c i :
Przedmiot nieruchomości zostanie oddany do  użytkowania Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej – Zakładu Aktywności Zawodowej z dniem zawarcia umowy.
 
I n f o r m a c j e   d o t y c z ą c e   u ż y t k o w a n i a :
Zamierzony sposób użytkowania budynku wykorzystywany będzie do prowadzenia działalności statutowej – Zakładu Aktywności Zawodowej
 
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 14 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.
 
 
                                                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
                                                                                                                                      mgr inż. Andrzej Gryniewicz


Data składania ofert:
2022-07-29 14:38:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-06-08 11:35:00
PublikującyMarek Margas 2022-06-08 11:35:00

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 09 sierpnia 2022r. 22:08:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.