WYKAZ 5/2022 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.)podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 31 marca 2022 r. do dnia 21 kwietnia 2022 r. )  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat.
 
 

Lp.  
Numer działki
 
 
Nr KW
 
Powierzchnia Położenie Wysokość opłaty
 z tytułu dzierżawy

 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1. 404 (część) PR1L
/00025995/8
0,0060 ha  
Miasto Oleszyce
ul. Szkolna
 
 27 zł
(rocznie)
+ 23 % Vat
cele składowe
2. 404 (część) PR1L
/00025995/8
0,0060 ha  
Miasto Oleszyce
ul. Szkolna
 
 27 zł
(rocznie)
+ 23 % Vat
cele składowe
 
 
 
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 31.03.2021 r. do dnia 21.04.2021 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl
 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie
(016) 632 87 76.
 
 
 
                                                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
                                                                                                                              mgr inż. Andrzej Gryniewicz

 
Data składania ofert:
2022-03-31 12:30:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-03-31 12:28:00
PublikującyMarek Margas 2022-03-31 12:28:00

Rejestr zmian