WYKAZ 3/2022 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE

działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn.zm.)


podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 10 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. )

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 
  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
 
Lp. Położenie Numer KW Numer
działki
Powierzchnia
(ha)
Cena
Nieruchomości
(brutto)
Opis nieruchomości  
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1 NOWA GROBLA PR1L/00025814/6 660/19 0,1401 ha 21 105 zł Od strony północnej graniczy z terenem drogi publicznej, od strony zachodniej, wschodniej
i południowej z terenami niezabudowanymi.
W bliskiej odległości
z kierunku południowego znajduje się teren rzeki. Działka posiada regularny kształt.
Teren jest częściowo zdeformowany i pofałdowany ze spadkiem w kierunku południowo – zachodnim. Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna napowietrzna średniego napięcia.
Teren obejmujący działkę
nr 660/19  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Na przedmiotowe działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuję, że termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.
 
 
                                                                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
                                                                                                                                            mgr inż. Andrzej Gryniewicz

 
Data składania ofert:
2022-03-10 14:39:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-03-10 13:39:00
PublikującyMarek Margas 2022-03-10 13:39:00

Rejestr zmian