Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
W Y K A Z 6/2022 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce przeznaczonej do dzierżawy
W Y K A Z 6/2022
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce
przeznaczonej do dzierżawy
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, działając na podstawie art.13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
 
p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
(od dnia 13 maja 2022 r. do dnia 3 czerwca 2022 r.)
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce,
przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
 

O z n a c z e n i e   n i e r u c h o m o ś c i :
            Działka ewid. nr 524/1 o łącznej powierzchni 55,6935 ha, położona Uszkowcach, obrębi ewidencyjny Stare Oleszyce, stanowi własność Gminy Oleszyce, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PR1L/00026923/0 przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
O p i s   n i e r u c h o m o ś c i :
            Na dzierżawę wyznacza się część nieruchomość o powierzchni 11 618  m2 , która dzierżawiona będzie z przeznaczeniem na wykonanie otworu wiertniczego wraz z lokalizacją placu wiertniczego wjazdu na teren wiertni oraz zaplecza socjalnego w celu poszukiwania i rozpoznania złóż gazu ziemnego.
 
C zy n s z  d z i e r ż a w n y:
            Kwota czynszu dzierżawnego ustalona jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 29 kwietnia 2022 roku i wynosi:
na wykonanie otworu wiertniczego wraz z lokalizacją placu wiertniczego, wjazdu na teren wiertni oraz zaplecza socjalnego w miejscowości Uszkowce wynosi 2,30 zł netto (rocznie) za 1 m2 x 11 618 m2 = 26 721,40 zł (netto) , płatne 14 dni od wystawienia faktury.
Do kwoty czynszu dolicza się obowiązujący podatek VAT 23%.
 
Z a s a d y   a k t u a l i z a c j i   o p ł a t:
            Aktualizacja czynszu dzierżawnego może nastąpić w przypadku, gdy stawka ta w okresie dzierżawy gruntu w kolejnych latach, będzie mniejsza od stawki ustalonej w nowym Zarządzeniu Burmistrza.
 
T e r m i n   z a g o s p o d a r o w a n i a   n i e r u c h o m o ś c i :
            Przedmiot nieruchomości zostanie oddany w dzierżawę z dniem zawarcia umowy dzierżawy.
 
I n f o r m a c j e   d o t y c z ą c e   d z i e r ż a w y:
            Nieruchomość będzie wykorzystywana w celu przeprowadzenia inwestycji polegającej  na wykonaniu otworu wiertniczego w celu poszukiwania i rozpoznania złóż gazu ziemnego.
 
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w dzienniku internetowym www.infopublikator.pl
 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie
(016) 632 87 76.
 
                                                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
                                                                                                                                   mgr inż. Andrzej Gryniewicz


Data składania ofert:
2022-05-13 14:33:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-05-13 14:32:00
PublikującyMarek Margas 2022-05-13 14:32:00

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 09 grudnia 2022r. 17:16:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.