WYKAZ 7/2022 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
Wykaz 7/2022
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.) 

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 17 maja 2022 r. do dnia 7 czerwca 2022 r. )WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
 
 
I.            Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat.
 

Lp.  
Numer działki
 
 
Nr KW
 
Powierzchnia Położenie Wysokość opłaty
 z tytułu dzierżawy

(rocznie)
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1. 1052/27 PR1L/00028327/6 0,2336 ha  
Stare Sioło
 
 
 116,80 zł Przeznaczenie na cele rolnicze
2. 1052/28 0,1765 ha   88,25 zł
  Powierzchnia razem 0,4101 ha  205,05 zł
 
 
 
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 17.05.2022 r. do dnia 07.06.2022 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl
 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.
 
 
                                                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
                                                                                                                              mgr inż. Andrzej Gryniewicz
Data składania ofert:
2022-05-17 12:21:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-05-17 12:19:00
PublikującyMarek Margas 2022-05-17 12:19:00

Rejestr zmian