WYKAZ 2/2022 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE

działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn.zm.)
 
podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 10 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. )

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE
     PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 
  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
 
Lp. Położenie Numer KW Numer
działki
Powierzchnia
(ha)
Cena
Nieruchomości
brutto (w tym 23% VAT-u)
Opis nieruchomości  
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1 FUTORY PR1L/00039350/6 365/33 0,1405 ha 53 000,70 zł Teren działki płaski położny w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kształt działki regularny prostokątny. Dojazd do działki od strony południowej z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej drogą dojazdową wewnętrzną o nawierzchni gruntowej.
Teren uzbrojony woda, kanalizacja.
 
 
Według MPZP ,,Zabudowa mieszkaniowa – Futory” przedmiotowa nieruchomość położona jest  w obszarze oznaczonym symbolem MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
 
2 FUTORY PR1L/00039350/6 365/43 0,1145 ha 45 510,00 zł Teren działki płaski położny w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kształt działki regularny prostokątny. Lokalizacja przy drodze powiatowej. Teren uzbrojony woda, kanalizacja.  
Według MPZP ,,Zabudowa mieszkaniowa – Futory” przedmiotowa nieruchomość położona jest  w obszarze oznaczonym symbolem MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuję, że termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.
 
                                                                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
                                                                                                                                                mgr inż. Andrzej Gryniewicz

 
Data składania ofert:
2022-03-31 00:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-03-10 13:30:00
PublikującyMarek Margas 2022-03-10 13:31:00

Rejestr zmian