WYKAZ 23\2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 10 września 2021 r. do dnia 01 października 2021 r. )


WYKAZ 23\2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
 
I. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym na okres 10 lat
 

Lp. Obręb  
Nr KW
 
Działka Powierzchnia Użytek Wysokość opłat z tytułu dzierżawy
(brutto)
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1. Stare Sioło 11743/6 107
(część)
 
4,82 ha PsIV 1928 zł
rocznie
Przeznaczenie
na cel rolniczy
 
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 10.09.2021 r. do dnia 01.10.2021 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 
Data składania ofert:
2021-10-01 12:50:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2021-09-10 12:50:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2021-09-10 12:52:25

Rejestr zmian