WYKAZ 16/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

ZMIANY:
2021-05-28 11:32:25: Dodano plik Oleszyce_641_13.pdf
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 18 czerwca 2021 r. )

 
WYKAZ 16/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
 

Lp. Położenie Numer KW Numer
działki
Powierzchnia
(ha)
Cena
Nieruchomości
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1  MIASTO OLESZYCE
 
PR1L/00030597/6 641/13 0,1399 ha 41 537,10 zł
(w tym 23 % VAT)
Nieruchomość ma kształt zbliżony do trapezu – cechy geometryczne dobre.
W otoczeniu nieruchomości występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą nowej zabudowy. Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej .Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
 
Wydana decyzja o warunkach zabudowy  dla zamierzenia inwestycyjnego ,, Budowa budynków mieszkalnych , jednorodzinnych wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie wydzielonym z działki nr 641/1.
Użytek –
PsIV 0,1222 ha
      N 0,0177 ha
 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuję, że termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.oleszyce.pl oraz http://infopublikator.pl/ogłoszenie/.
 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 

Data składania ofert:
2021-06-18 11:30:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2021-05-28 11:31:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2021-05-28 11:32:06
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2021-05-28 11:32:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Oleszyce_641_13 51.06 KbPlik pdf

Rejestr zmian