WYKAZ 3/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 8 marca 2021 r. do dnia 29 marca 2021 r. )
 WYKAZ 3/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
 
I. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
 

Lp. Obręb  
Nr KW
 
Działka Powierzchnia Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy
( w tym 23% podatku VAT )
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1.  
 Oleszyce
ul. Zielona
 
51751/7 902
(część)
27 m2 42,84 zł
(miesięcznie)
 
 miejsca parkingowe
 
2.  
 Oleszyce
ul. Rynek
 
25995/8 189
(część)
20 m2 66,17 zł
(miesięcznie)
 
cele handlowe
 
3.  
 Oleszyce
ul. Rynek
 
25995/8 378/2
(część)
27 m2 53,47 zł
(miesięcznie)
 
pomieszczenie gospodarcze
 
 
 
II. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat
 

Lp. Obręb  
Nr KW
 
Działka Powierzchnia Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy
( w tym 23% podatku VAT )
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1.  
 Oleszyce
ul. Krótka
 
51751/7 518
(część)
15 m2 49,63 zł
(miesięcznie)
 
cele handlowe
 
 
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 8.03.2021 r. do dnia 29.03.2021 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
 
mgr inż. Andrzej Gryniewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
Data składania ofert:
2021-03-29 14:03:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2021-03-08 14:03:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2021-03-08 14:03:38

Rejestr zmian