WYKAZ 2/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 15 luty 2021 r. do dnia 8 marca 2021 r. )
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 15 luty 2021 r. do dnia 8 marca 2021 r. )
 
WYKAZ 2/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM
 

Lp. Położenie Numer KW Numer
działki
Powierzchnia
(ha)
Cena
Nieruchomości
 
Opis nieruchomości  
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1 BORCHÓW PR1L/00053858/1 87/1  
 
0,2593 ha
 
 
 23 500 zł Wyceniana nieruchomość zlokalizowana w południowo-wschodniej części gminy przy terenach budowlanych
w obszarze gruntów rolnych. Od strony północnej graniczy z terenem drogi gminnej, od strony południowej z terenem rzeki , od wschodu z droga wewnętrzną i od zachodu z terenami zabudowy mieszkaniowej. Najbliższe sąsiedztwo wycenianej nieruchomości
w sensie zabudowy stanowią tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i budynkami gospodarczymi głównie z kierunku północnego i zachodniego. Nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do kwadratu teren jest w większości płaski i równinny z lekkim spadkiem w kierunku południowo – zachodnim. Teren jest zachwaszczony i częściowo zakrzaczony. Nieruchomość posiada połączenie z droga gminą o nawierzchni gruntowej  
Teren obejmujący działkę
nr 87/1  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Na przedmiotowe działki nie została wydana decyzja
 o warunkach zabudowy.
 
Pow. użytków
 
ŁIV- 0,2593 ha
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuję, że termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
 
      Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

Data składania ofert:
2021-03-08 13:11:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2021-02-15 13:11:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2021-02-15 13:11:36

Rejestr zmian