WYKAZ 1/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 15 luty 2021 r. do dnia 8 marca 2021 r. )

 
WYKAZ 1/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM
 

Lp. Położenie Numer KW Numer
działki
Powierzchnia
(ha)
Cena
Nieruchomości
 
Opis nieruchomości  
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1 BORCHÓW PR1L/00053858/1 83  
 
0,4912 ha
 
 
 13 000 zł Nieruchomość zlokalizowana w strefie pośredniej gminy, w terenie obejmującym obszary rolne. Obecnie grunt odłogowany , porośnięty częściowo wysoką trawą , w większości zakrzaczony i zachwaszczony.
Nieruchomość posiada regularny kształt, stanowi jeden obszar o jednakowym konturze zbliżonym do prostokąta.
Teren jest równinny płaski ze znacznym obniżeniem i spadkiem w kierunku południowo – wschodnim. Położenie w sąsiedztwie terenów użytków zielonych rolnych o podobnym przeznaczeniu natomiast z kierunku północnego występuje droga gminna oraz tereny użytkowane rolniczo. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej.
 W bezpośrednim sąsiedztwie z kierunku południowego znajduje się teren rzeki. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo terenu rzeki względem obszaru wodnego
( istnieją możliwości rozwojowe nieruchomości poprzez wykonanie zbiornika wodnego wraz z towarzyszącą zabudową towarzyszącą jako teren rekreacji indywidualnej).
Teren obejmujący działkę
nr 83  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Na przedmiotowe działki nie została wydana decyzja
 o warunkach zabudowy.
Według zapisu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce nieruchomość położona
w terenie obejmującym ,,Tereny rolne istniejące”.
Pow. użytków
 
Lzr-ŁIV-0,0588 ha
ŁIV- 0,1261 ha
ŁV- 0,3063 ha
              0,4912 ha

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuję, że termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
 
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

Data składania ofert:
2021-03-08 13:06:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2021-02-15 13:07:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2021-02-15 13:07:06

Rejestr zmian