Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
W Y K A Z 12/2020, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce przeznaczonej do dzierżawy
                                                  

W Y K A Z 12/2020
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce
przeznaczonej do dzierżawy


                                                  Oleszyce, dnia 04 sierpnia 2020 r.

W Y K A Z 12/2020
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce
przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, działając na podstawie art.13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65).

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
(od dnia 05 sierpnia 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r.)
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce,
przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

O z n a c z e n i e   n i e r u c h o m o ś c i :
    Działka ewid. nr 670 o łącznej powierzchni 21,8206 ha, położona w obrębie ewidencyjnym
w Starych Oleszycach, stanowi własność Gminy Oleszyce, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PR1L/00012740/2 przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

O p i s   n i e r u c h o m o ś c i :
    Na dzierżawę wyznacza się część nieruchomość o łącznej powierzchni 10 027 m2 , która dzierżawiona będzie z przeznaczeniem na wykonanie otworu wiertniczego wraz z lokalizacją placu wiertniczego wjazdu na teren wiertni oraz zaplecza socjalnego w celu poszukiwania i rozpoznania złóż gazu ziemnego.

C zy n s z  d z i e r ż a w n y:
    Kwota czynszu dzierżawnego ustalona jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 56/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 04 sierpnia 2020 roku i wynosi:
na wykonanie otworu wiertniczego wraz z lokalizacją placu wiertniczego, wjazdu na teren wiertni oraz zaplecza socjalnego w miejscowości Uszkowce wynosi 1,75 zł netto (rocznie) za 1 m2 x 10 027 m2 = 17 547,25 zł (netto) , płatne 14 dni od wystawienia faktury.
Do kwoty czynszu dolicza się obowiązujący podatek VAT 23%.

Z a s a d y   a k t u a l i z a c j i   o p ł a t:
    Aktualizacja czynszu dzierżawnego może nastąpić w przypadku, gdy stawka ta w okresie dzierżawy gruntu w kolejnych latach, będzie mniejsza od stawki ustalonej w nowym Zarządzeniu Burmistrza.

T e r m i n   z a g o s p o d a r o w a n i a   n i e r u c h o m o ś c i :
    Przedmiot nieruchomości zostanie oddany w dzierżawę z dniem zawarcia umowy dzierżawy.

I n f o r m a c j e   d o t y c z ą c e   d z i e r ż a w y:
    Nieruchomość będzie wykorzystywana w celu przeprowadzenia inwestycji polegającej  na wykonaniu otworu wiertniczego w celu poszukiwania i rozpoznania złóż gazu ziemnego.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w dzienniku internetowym www.infopublikator.pl

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
mgr inż. Andrzej Gryniewicz
Data składania ofert:
2020-08-05 07:30:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2020-08-05 11:46:00
PublikującyPiotr Janowski 2020-08-05 11:46:00
Modyfikował(a) Piotr Janowski 2020-08-05 11:49:34
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. wYKAZ NIERUCHOMOŚCI 12/2020 44.00 KbPlik doc

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 24 września 2020r. 07:16:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.