WYKAZ 4/2020 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 8 kwietnia 2020 r. )
WYKAZ 4/2020 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

 
Lp. Położenie Numer KW Numer
działki
Powierzchnia
(ha)
Cena
Nieruchomości
 
Opis nieruchomości  
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1 FUTORY PR1L/00034170/5 215/3 0,1087 ha  20 210 zł Działka posiada regularny kształt, teren jest płaski
i równiny ze średnim obniżeniem i spadkiem w kierunku północno – zachodnim, częściowo teren jest podmokły. Obecnie przy południowej granicy nieruchomości, część powierzchni nieruchomości jest zainwestowana w  infrastrukturę techniczną nie będącą przedmiotem wyceny.
Z uwagi na obniżenie terenu względem przyległych nieruchomości, konieczne będzie nawożenie ziemi i niwelowanie terenu względem przyległych nieruchomości, konieczne będzie nawożenie ziemi
i niwelowanie terenu, celem zapobieżenia podtapiania terenu.
 
 
Teren obejmujący działkę
nr 215/3  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Na przedmiotowe działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 
 
2 NOWA GROBLA PR1L/00025814/6 660/17 0,1135 ha 9 440 zł Os strony północnej graniczy z terenem drogi publicznej, od strony zachodniej z terenem zabudowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi, od południa i wschodu
z terenami niezabudowanymi. W bliskiej odległości z kierunku południowego znajduje się teren rzeki. Działka posiada nieregularny kształt zbliżony do litery ,,L”, teren jest równinny, częściowo zdeformowany i pofałdowany ze spadkiem w kierunku północno – zachodnim.
 
Teren obejmujący działkę
nr 660/17  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Na przedmiotowe działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuję, że termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

Data składania ofert:
2020-03-18 10:35:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2020-03-18 12:48:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2020-03-18 12:48:35

Rejestr zmian