WYKAZ 9/2020 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 03 czerwca 2020 r. do dnia 24 czerwca 2020 r. )
WYKAZ 9/2020 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

 
Lp. Położenie Numer KW Numer
działki
Powierzchnia
(ha)
Cena
Nieruchomości
 
Opis nieruchomości  
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1 ZALESIE PR1L/00044671/0 103 0,1758 ha  13 000 zł Nieruchomość od strony północnej , wschodniej
 i zachodniej graniczy z terenami zurbanizowanymi zabudowanymi i niezabudowanymi, od południa
z terenami użytków rolnych. Lokalizacja
w pobliżu drogi wojewódzkiej – brak bezpośredniego dojazdu, dojazd do niej przez działki przyległe.
Kształt działki zbliżony do wydłużonego prostokąta.
Przez nieruchomość przebiega linia telefoniczna napowietrzna oraz kolektor kanalizacji sanitarnej.
 
Teren obejmujący działkę
nr 103  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Na przedmiotowe działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuję, że termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
Oleszyce, dnia 03.06.2020 r.
Data składania ofert:
2020-06-03 10:33:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2020-06-03 10:34:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2020-06-03 10:34:31

Rejestr zmian