WYKAZ 3/2020 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 65 ) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 02 marca 2020 r. do dnia 23 marca 2020 r.)
WYKAZ 3/2020 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY
I. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat
 

Lp. Obręb  
Nr KW
 
Działka Powierzchnia Użytek Wysokość opłat z tytułu dzierżawy
(w tym 23 % Vat)
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1. Zalesie PR1L/00044671/0 362
(część)
109 m2 Bi 203,75 zł
(miesięcznie)
cele handlowe
2. Miasto Oleszyce
ul. Szkolna
PR1L/00025995/8 404
(część)
30 m2 B/PsIII 12,60 zł
(rocznie)
cele składowe
 
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 02.03.2020 r. do dnia 23.03.2020 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
mgr inż. Andrzej Gryniewicz
Data składania ofert:
2020-03-23 11:56:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłDelegatura w Przemyślu Krajowe Biuro Wyborcze 2020-03-02 11:55:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2020-03-02 11:55:37

Rejestr zmian