WYKAZ 18/2019 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 10 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. )
WYKAZ 18/2019 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
 


 
I. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym na okres 9 lat
 

Lp. Obręb  
Nr KW
 
Działka Powierzchnia Użytek Wysokość opłat z tytułu dzierżawy
(brutto)
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1.  
 Zalesie
 
PR1L/00050724/2 459 (część) 0,50 ha Ps III  200 zł
rocznie
cele rolnicze
(gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych)
2  
 Zalesie
 
459 (część) 2,45 ha Ps III 1,58 ha
PsIV 0,87 ha
980 zł
rocznie
cele rolnicze
(gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych)
3  
 Zalesie
 
459 (część) 1,30 ha Ps III 0,64 ha
PsIV 0,66 ha
520 zł
rocznie
cele rolnicze
(gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych)
4  
 Zalesie
 
459 (część) 1,35 ha PsIV 540 zł
rocznie
cele rolnicze
(gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych)
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 10.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
 
z up. Burmistrza
mgr inż Robert Brudniak
Zastępca Burmistrza

Data składania ofert:
2019-12-31 13:01:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2019-12-10 13:00:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2019-12-10 13:00:32

Rejestr zmian