Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu Nr 1/N/2019
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Oleszyce przeznaczonych do oddania w najem 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Oleszyce przeznaczonych do oddania w najem 

Oznaczenie działek Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 71,00 m2 znajdujący w budynku Gminy Oleszyce położonym w miejscowości Oleszyce przy ul. Rynek 20 zlokalizowanym na działce ewid. nr 398.
Opis lokalu Lokal położony w budynku mieszkalno-użytkowym.
Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu najmu:
1. Przeznaczenie lokalu – lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej o profilu handlowym
2. Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu w wysokości 568,00 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%.
3. Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
4.  Okres najmu lokalu – czas określony
 
 
Lokal przeznaczony do najmu w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 18.11.2019 r. do dnia 08.12.2019 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego lokalu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
Andrzej Gryniewicz

Data składania ofert:
2019-12-08 11:16:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłKalmuk Adolf 2019-11-18 11:16:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2019-11-18 11:16:45

Rejestr zmian