WYKAZ 14/2019 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKOWANIA
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 08 sierpnia 2019 r. do dnia 29 sierpnia 2019 r.)
WYKAZ 14/2019 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKOWANIA
 
I. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użytkowania w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
 

Lp. Obręb  
Nr KW
 
Działka Powierzchnia Przedmiot użytkowania Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1.  
Stare Oleszyce
 
PR1L/00038161/7 1264/1
(część),
0,1127 ha Część nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem w Starych Oleszycach przy ulicy Wiejskiej 114. na cele związane
z działalnością  statutową – prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.
 
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 08.08.2019 r. do dnia 29.08.2019 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
mgr inż. Andrzej Gryniewicz


Data składania ofert:
2019-08-29 15:20:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2019-08-08 15:21:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2019-08-08 15:21:00

Rejestr zmian