WYKAZ 13/2019 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 23 lipca 2019 r. do dnia 13 sierpnia 2019 r. )  
WYKAZ 13/2019 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIAI. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat
 

Lp. Obręb  
Nr KW
 
Działka Powierzchnia
łączna
Przedmiot użyczenia Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1.  
Stare Sioło
 
PR1L/00028327/6 148 (część),
149 (część),
150 (część),
152/1 (część).
1,00 ha boisko sportowe Dla klubu sportowego UKS Zjednoczeni Zabiała -Stare Sioło na cele statutowe
 
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 23.07.2019 r. do dnia 13.08.2019 r.
oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
mgr inż. Andrzej Gryniewicz
Data składania ofert:
2019-08-13 09:38:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2019-07-23 09:39:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2019-07-23 09:39:25

Rejestr zmian