WYKAZ 14/2018 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 04 grudnia 2018 r. do dnia 25 grudnia 2018 r. )
WYKAZ 14/2018 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻYI. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 

Lp. Położenie Numer KW Numer
działki
Powierzchnia
(ha)
Cena
Nieruchomości
Opis nieruchomości  
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1 OLESZYCE
 
ul. Słowackiego
PR1L/00030597/6 637/1 0,0249 ha 2700 zł Kształt działek nie regularny. Działki położne w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej oraz  wód płynących. Brak dojazdu do działek.  
Teren obejmujący działki
nr 637/1, 637/2, 637/4  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Działki przeznaczone na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
 
2 OLESZYCE
 
ul. Słowackiego
PR1L/00030597/6 637/2 0,1204 ha 8700 zł
3 OLESZYCE
 
ul. Słowackiego
PR1L/00030597/6 637/4 0,0715 ha 5650 zł
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuję, że termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
 
                                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
                                                                                                             mgr inż. Andrzej Gryniewicz


Data składania ofert:
2018-12-04 12:56:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2018-12-04 12:57:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2018-12-04 12:57:35

Rejestr zmian