Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej na terenie Starego Sioła
PRZETARG
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej na terenie Starego Sioła na okres 10-ciu lat


1.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użytkowania rolniczego :

Lp. Położenie Działka Powierzchnia Użytek Cena wywoławcza
(Roczny czynsz za dzierżawę gruntu)
Wadium Minimalne postąpienie
1. Stare Sioło 338
(część)
0,84 ha RIIIb 0,7041ha
PsIV 0,1359ha
420 zł
rocznie
 50 zł 10 zł
 

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu.
Sąd Rejonowy w Lubaczowie  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą dla nieruchomości: - działka nr 338– KW PR1L/00038519/2
 
2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha w wysokości 500 zł (brutto).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.
3. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS.
 
Przetarg na dzierżawę nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 (środa) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1  – (sala ślubów).
 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona …………” w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 31 marca 2023 r. (piątek) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
4. Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.
5. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzierżawą zobowiązane  są  do zapoznania się z przedmiotem dzierżawy.
6. Dzierżawa nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, 
w związku z tym Urząd okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt .
7. Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
8. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy, zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.
9. Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez podania przyczyny, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz.
Od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.
 
                                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                                                                                  mgr inż. Andrzej Gryniewicz
Oleszyce, dnia 21.03.2023 r.


Data składania ofert:
2023-04-05 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-03-31 00:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2023-03-21 10:00:00
PublikującyMarek Margas 2023-03-21 12:57:00
Modyfikował(a) Marek Margas 2023-03-21 13:02:43
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Stare Sioło_338_mapa 507.14 KbPlik pdf
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu dzierżawa 149.82 KbPlik pdf

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 04 czerwca 2023r. 02:02:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.