Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
IV przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Futorach

ZMIANY:
2023-02-28 14:32:09: Dodano wynik do przetargu
2022-12-14 11:56:52: Dodano plik Oświadczenie o wyrażaniu zgody małżonka przetarg.pdf
Więcej >>>
2022-12-14 11:56:52: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż_Futory_IV.pdf
2022-12-14 11:56:52: Dodano plik Futory_365_33_365_43_mapa.pdf
PRZETARG
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
ogłasza IV przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości położone w Futorach
gmina Oleszyce, opisane w poniższej tabeli :

 
Lp. Położenie Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza
brutto (w tym 23% podatku VAT
Wysokość wadium
(zł)
Minimalne postąpienie
(zł)
1 FUTORY 365/33 0,1405 ha 53 000,70 zł 5300 530
2 FUTORY 365/43 0,1145 ha 45 510,00 zł 4560 460
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00039350/6
 
Opis nieruchomości:
 
Działka nr 365/33
Teren działki płaski położny w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kształt działki regularny prostokątny. Dojazd do działki od strony południowej z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej drogą dojazdową wewnętrzną o nawierzchni gruntowej.
Teren uzbrojony woda, kanalizacja.
 
Działka nr 365/43
Teren działki płaski położny w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kształt działki regularny prostokątny. Lokalizacja przy drodze powiatowej. Teren uzbrojony woda, kanalizacja.
 
Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:
Według MPZP ,,Zabudowa mieszkaniowa – Futory” przedmiotowa nieruchomość położona jest  w obszarze oznaczonym symbolem MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
Obciążenie nieruchomości:
 
Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.
Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.
 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości został przeprowadzony w dniu 31 maja 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości został przeprowadzony w dniu 6 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości został przeprowadzony w dniu 22 listopada 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu, odbędzie się dniu 17 stycznia 2023 r. o godz. 9.00 (wtorek) według kolejności w wykazie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, sala ślubów.
 
 
 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości
z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona w ………” na konto  bankowe Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 11 stycznia 2023 r. (środa) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.
 
Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:
- dowód tożsamości,
- dowód wniesienia wadium,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu
  ich  bez zastrzeżeń.
 
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie  pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.
Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
 
Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
 
Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.
 
 Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, opublikowane na stronie internetowej www.oleszyce.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.oleszyce.pl/ oraz http://infopublikator.pl/ogloszenie/.
 
 
         
 
 
                                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
 
                                                                                                                                     mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 
 
Oleszyce, dnia 14.12.2022 r.

Data wpłaty wadium:
2023-01-11 00:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-12-14 11:49:00
PublikującyMarek Margas 2022-12-14 11:49:00
Modyfikował(a) Marek Margas 2023-02-28 14:32:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Futory_365_33_365_43_mapa 539.75 KbPlik pdf
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż_Futory_IV 158.67 KbPlik pdf
3. Oświadczenie o wyrażaniu zgody małżonka przetarg 150.73 KbPlik pdf

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 08 grudnia 2023r. 22:52:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.