Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Grobli

ZMIANY:
2022-06-13 11:53:57: Dodano wynik do przetargu
2022-04-29 11:33:24: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż.pdf
Więcej >>>
2022-04-29 11:32:24: Usunięto plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż.doc
2022-04-29 11:30:21: Dodano plik Oświadczenie o wyrażaniu zgody małżonka przetarg.pdf
2022-04-29 11:30:21: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż.doc
2022-04-29 11:30:21: Dodano plik Nowa Grobla_660_19_mapa.pdf
 
PRZETARG
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego
położonego na terenie gminy Oleszyce
 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona na terenie Gminy Oleszyce, opisane w poniższej tabeli :
 

Lp. Położenie Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza Wysokość wadium
(zł)
Minimalne postąpienie
(zł)
1 NOWA GROBLA 660/19 0,1401 ha 21 105 zł 2110 zł 220 zł
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00025814/6
 
Opis nieruchomości:
 
Nowa Grobla - działka nr 660/19
 
Od strony północnej graniczy z terenem drogi publicznej, od strony zachodniej, wschodniej
i południowej z terenami niezabudowanymi.
W bliskiej odległości z kierunku południowego znajduje się teren rzeki. Działka posiada regularny kształt.
Teren jest częściowo zdeformowany i pofałdowany ze spadkiem w kierunku południowo – zachodnim. Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna napowietrzna średniego napięcia.
 
Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:
 
Teren obejmujący działkę nr 660/19  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na przedmiotowe działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 
Obciążenie nieruchomości:
 
Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.
Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 9.00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, sala ślubów.
 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona w ………” w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 25 maja 2021 r. (środa) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
w terminie do 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.
 
Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:
- dowód tożsamości,
- dowód wniesienia wadium,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu
  ich  bez zastrzeżeń.
 
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie  pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
 
Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.
Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
 
Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
 
Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.oleszyce.pl/, oraz  http://infopublikator.pl/ogloszenie/
 
Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I
pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117. 
Oleszyce, dnia 29.04.2022 r.
 
 
                                                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
                                                                                                                                 mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Data składania ofert:
2022-05-31 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-05-25 00:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-04-29 11:25:00
PublikującyMarek Margas 2022-04-29 11:26:00
Modyfikował(a) Marek Margas 2022-06-13 11:53:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Nowa Grobla_660_19_mapa 441.91 KbPlik pdf
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu 156.34 KbPlik pdf
3. Oświadczenie o wyrażaniu zgody małżonka przetarg 150.73 KbPlik pdf

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 06 grudnia 2023r. 22:08:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.