Informacja z sesji otwarcia ofert
Zakup i dostawa wyposażenia  w ramach programu Laboratoria przyszłości - SP Futory
Futory, dnia 22 kwietnia 2022r.
 
SP.080.7.2022
 
 
Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie „Na zakup i dostawę wyposażenia  w ramach programu Laboratoria przyszłości, odbytej w dniu 22 kwietnia 2022r. o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego
(Szkole Podstawowej w Futorach)
 
 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 30 000,00 zł
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminami wykonania
 

Lp. Nazwa Adres Cena brutto Termin wykonania Uwagi
1 Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grunwaldzka 207; 85-451 Bydgoszcz
 
40 544, 00 zł  
14 dni
 
brak
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Futorach
 Edyta Gancarz

Data składania ofert:
2022-04-25 07:52:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłGancarz Edyta 2022-04-25 07:53:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2022-04-25 07:54:57

Rejestr zmian