Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Sprzedaż działki nr 812/3 położonej w Zabiale

ZMIANY:
2022-02-03 15:24:20: Dodano wynik do przetargu
2021-12-22 11:59:44: Dodano plik Zabiała_812_3_mapa.pdf
Więcej >>>
2021-12-22 11:59:44: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż.pdf
2021-12-22 11:59:44: Dodano plik Oświadczenie o wyrażaniu zgody małżonka przetarg.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego
na terenie gminy Oleszyce

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona na terenie Gminy Oleszyce, opisane w poniższej tabeli :
 

Lp. Położenie Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza Wysokość wadium
(zł)
Minimalne postąpienie
(zł)
1 ZABIAŁA 812/3 0,0886 ha 13 120 zł 1320 zł 140 zł
Obręb
ewidencyjny
STARE OLESZYCE
Użytek  -
PsIV 0,0206 ha
RIVb 0,0680 ha
 
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00026923/0
 
Opis nieruchomości:
 
Zabiała - działka nr 812/3
 
Nieruchomość posiada w większości regularny kształt, teren
w większości jest płaski i równinny, z lekkim spadkiem w kierunku południowo-wschodnim.
Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa, telefoniczna i linia elektroenergetyczna napowietrzna, usytuowane są również dwa słupy, występują ograniczenia w sensie zagospodarowania nieruchomości obiektami kubaturowymi. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości występują tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i budynkami gospodarczymi oraz tereny częściowo użytków rolnych.
 
Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:
 
Teren obejmujący działkę nr 812/3  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na przedmiotową działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 
Obciążenie nieruchomości:
 
Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.
Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu
25 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, sala ślubów.
 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości
z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona w ………” w Banku Spółdzielczym
w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce
Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 19 stycznia 2022 r. (środa) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
w terminie do 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.
 
Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:
- dowód tożsamości,
- dowód wniesienia wadium,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu
  ich  bez zastrzeżeń.
 
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie  pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
 
Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.
Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
 
Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
 
Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.oleszyce.pl/, oraz  http://infopublikator.pl/ogloszenie/
 
Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I
pokój nr 13, telefonicznie (016) 632 87 76. 
Oleszyce, dnia 22.12.2021 r.
 
 
                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
                                                                                           mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Data składania ofert:
2022-01-25 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-01-19 00:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2021-12-22 11:58:00
PublikującyMarek Margas 2021-12-22 11:58:59
Modyfikował(a) Marek Margas 2022-02-03 15:24:20
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zabiała_812_3_mapa 501.02 KbPlik pdf
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż 153.82 KbPlik pdf
3. Oświadczenie o wyrażaniu zgody małżonka przetarg 150.73 KbPlik pdf

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 28 marca 2023r. 20:18:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.