Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Dzierżawa nieruchomości położonych na terenie Gminy Oleszyce

ZMIANY:
2021-08-17 14:10:42: Dodano plik Zalesie_459_2_staw_mapa.pdf
2021-08-17 14:10:42: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu dzierżawa.pdf
Więcej >>>
2021-08-17 14:10:42: Dodano plik Futory 365_49_mapa_staw.pdf
2021-08-17 14:10:42: Dodano plik Futory 365_49_mapa_rolna.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie gminy Oleszyce na okres 10 lat

1.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy :
Lp. Położenie Działka Powierzchnia Użytek Cena wywoławcza
(roczny czynsz za dzierżawę gruntu)
Wadium Minimalne postąpienie
1.  Futory 365/49
(część)
 
3,55 ha  
 
PsIV
 
1420 zł
rocznie
150 zł 20 zł
Przeznaczenie na cel rolniczy
2.  Futory 365/49
(część)
 
0,66 ha  
 
Ws
 
264 zł
rocznie
50 zł 10 zł
Przeznaczenie na staw rybny
3.  Zalesie 459/2
(część)
 
1,40 ha  
N-0,60 ha
PsIV-0,80 ha
 
 
560 zł
rocznie
60 zł 10 zł
Przeznaczenie na staw rybny
 
Opis nieruchomości:
Obszar gruntu położony na części działki nr 365/49 Futory pow. 3,55 ha użytkowany dotychczasowo jako trwały użytek zielony zagospodarowany przez dotychczasowego dzierżawcę.
Obszar gruntu położony na części działki nr 365/49 Futory pow. 0,66 ha zagospodarowany, wykorzystywany jako staw rybny przez dotychczasowego dzierżawcę.
Obszar gruntu położony na części działki nr 459/2 Zalesie pow. 1,40 ha zagospodarowany wykorzystywany już jako zbiornik wodny zabudowany budynkiem gospodarczym nie będącym przedmiotem przetargu wzniesiony przez dotychczasowego dzierżawcę.
Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do przystosowania przedmiotu dzierżawy do własnych potrzeb we własnym zakresie i na swój koszt. Nie przewiduję się możliwości zwrotu żadnych poniesionych nakładów.
Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu.
Sąd Rejonowy w Lubaczowie  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą dla nieruchomości:
- działka nr 365/49  – KW PR1L/00039350/6
- działka nr 459/2  –   KW PR1L/00050724/2

2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha w wysokości 400 zł (brutto).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.

3. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu
31 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1  – sala ślubów.

 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium –  działka nr …….. – położona …….” w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2021 r. (piątek) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
4. Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.  
5. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzierżawą zobowiązane  są  do zapoznania się z przedmiotem dzierżawy.
6. Dzierżawa nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, 
w związku z tym Urząd okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt .
7. Osoba reprezentująca  w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
8. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy, zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.
9. Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez podania przyczyny, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.
Informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117 lub na stronie internetowej www.oleszyce.pl.
 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
mgr inż. Robert Brudniak
 
Oleszyce, dnia 17.08.2021r.


Data składania ofert:
2021-08-31 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-08-27 00:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2021-08-17 14:07:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2021-08-17 14:10:11
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2021-08-17 14:10:42
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Futory 365_49_mapa_rolna 575.70 KbPlik pdf
2. Futory 365_49_mapa_staw 374.80 KbPlik pdf
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu dzierżawa 153.79 KbPlik pdf
4. Zalesie_459_2_staw_mapa 432.44 KbPlik pdf

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 26 października 2021r. 04:14:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.