INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO, który odbył się w dniu 21 czerwca 2021 r.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO,
 
który odbył się w dniu 21 czerwca 2021 r.
 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO,
 
który odbył się w dniu 21 czerwca 2021 r.
 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

 
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.2014.1490 j.t../ podaje do publicznej wiadomości informację, że
w dniu 21 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Oleszyce.
 

 1. STARE OLESZYCE
  Do przetargu na sprzedaż działki nr 524/2 o pow. 0,4318 ha zostały dopuszczone  dwa podmiot, które wniosły wymagane wadium w terminie
   
  Działka nr 524/2 o pow. 0,4318 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości :  9710 zł
  Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 9810 zł
  Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym
  Przetarg wygrał : Wiesław Sobków i  Krzysztof Farion
 
 
 
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej
 
mgr inż. Robert Brudniak
Data składania ofert:
2021-07-20 10:16:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2021-07-20 10:14:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2021-07-20 10:16:29

Rejestr zmian