Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Sprzedaż działki w m. Borchów

ZMIANY:
2021-05-17 11:58:45: Dodano wynik do przetargu
2021-03-31 14:22:15: Dodano plik Oświadczenie_o wyrażeniu zgody na udział w przetargu.pdf
Więcej >>>
2021-03-31 14:22:14: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż.pdf
2021-03-31 14:22:14: Dodano plik Borchów_87_1_mapa.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona na terenie Gminy Oleszyce, opisane w poniższej tabeli :
 

Lp. Położenie Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza Wysokość wadium
(zł)
Minimalne postąpienie
(zł)
1 BORCHÓW 87/1 0,2593 ha 23 500 zł 2350 zł 240 zł
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00053858/1
 
Opis nieruchomości:
 
Borchów - działka nr 87/1

 
Wyceniana nieruchomość zlokalizowana w południowo-wschodniej części gminy przy terenach budowlanych
w obszarze gruntów rolnych. Od strony północnej graniczy z terenem drogi gminnej, od strony południowej z terenem rzeki , od wschodu z droga wewnętrzną i od zachodu z terenami zabudowy mieszkaniowej. Najbliższe sąsiedztwo wycenianej nieruchomości w sensie zabudowy stanowią tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i budynkami gospodarczymi głównie z kierunku północnego i zachodniego. Nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do kwadratu teren jest w większości płaski i równinny z lekkim spadkiem w kierunku południowo – zachodnim. Teren jest zachwaszczony i częściowo zakrzaczony. Nieruchomość posiada połączenie z droga gminą o nawierzchni gruntowej.  
 
Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:
 
Teren obejmujący działkę nr 87/1  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na przedmiotowe działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 
Obciążenie nieruchomości:
 
Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.
Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu 11 maja 2021 r. o godz. 9.30 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, sala ślubów  – według kolejności podanej w tabeli.
 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona w ………” w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 05 maja 2021 r. (środa) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
w terminie do 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.
 
Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:
- dowód tożsamości,
- dowód wniesienia wadium,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu
  ich  bez zastrzeżeń.
 
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie  pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.
Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
 
Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
 
Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.oleszyce.pl/, oraz  http://infopublikator.pl/ogloszenie/
 
Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117.
 
Oleszyce, dnia 30.03.2021 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
    mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Data składania ofert:
2021-05-11 09:30:00
Data wpłaty wadium:
2021-05-05 00:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2021-03-31 14:20:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2021-03-31 14:21:37
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2021-05-17 11:58:45
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Borchów_87_1_mapa 559.38 KbPlik pdf
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż 153.82 KbPlik pdf
3. Oświadczenie_o wyrażeniu zgody na udział w przetargu 67.84 KbPlik pdf

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 15 sierpnia 2022r. 18:57:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.