Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Sprzedaż działki - Zalesie

ZMIANY:
2020-08-19 13:34:42: Dodano plik Zalesie_103_orto.pdf
2020-08-19 13:34:42: Dodano plik Oświadczenie_o wyrażeniu zgody na udział w przetargu.pdf
Więcej >>>
2020-08-19 13:34:42: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż_Zalesie.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce
  
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona na terenie Gminy Oleszyce, opisane w poniższej tabeli :
 

Lp. Położenie Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza Wysokość wadium
(zł)
Minimalne postąpienie
(zł)
1 ZALESIE 103 0,1758 ha 13 000 zł 1300 zł 130 zł
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00044671/0
 
Opis nieruchomości:

Zalesie - działka nr 103

Nieruchomość od strony północnej , wschodniej i zachodniej graniczy z terenami zurbanizowanymi zabudowanymi i niezabudowanymi, od południa z terenami użytków rolnych. Lokalizacja w pobliżu drogi wojewódzkiej – brak bezpośredniego dojazdu, dojazd do niej przez działki przyległe. Kształt działki zbliżony do wydłużonego prostokąta.
Przez nieruchomość przebiega linia telefoniczna napowietrzna oraz kolektor kanalizacji sanitarnej.
 
Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:
 
Teren obejmujący działkę nr 103 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na przedmiotowa działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 
Obciążenie nieruchomości:
 
Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.
Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. o godz. 9.00 (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, sala ślubów.
 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona w ………” na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  BS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 15 września 2020 r. (wtorek) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.
 
 
Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:
- dowód tożsamości,
- dowód wniesienia wadium,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu
  ich  bez zastrzeżeń.
 
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie  pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
 
Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.
Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
 
Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
 
Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.oleszyce.pl/, oraz  http://infopublikator.pl/ogloszenie/
 
Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I
pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117. 
Oleszyce, dnia 19.08.2020 r.
 
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
    mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 

Data składania ofert:
2020-09-21 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-09-15 00:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2020-08-19 13:35:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2020-08-19 13:34:14
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2020-08-19 13:34:42
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż_Zalesie 154.25 KbPlik pdf
2. Oświadczenie_o wyrażeniu zgody na udział w przetargu 67.84 KbPlik pdf
3. Zalesie_103_orto 564.50 KbPlik pdf

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 26 października 2020r. 09:10:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.